Babalar İçin Çocukla Anlaşma Rehberi

Baba ve çocuk arasında sağlam bir iletişim kurmanın temellerini atabilmeniz için size 12 maddelik bir liste

Çocukla birlikte oyun oynamak,parka veya sinemaya gitmek gibi gün içerisinde yapılan aktivitelerde babanın da aktif rol oynaması,baba-çocuk ilişkisinin daha sağlam kurulmasına yardımcı oluyor. Baba ve çocuk arasında sağlam bir iletişim kurmanın temellerini atabilmeniz için size 12 maddelik bir liste

Kuralları Önceden Belirleyin
Çocukların nerede nasıl davranılması gerektiğini önceden bilmeye ihtiyaçları vardır. Çünkü ani gelişen durumlarda söylenen kurallara uyulması güç olabilir. Anne-babaların bu gibi durumlarda tepkilerini bağırarak göstermesi sık yaptıkları davranışlardır. Eğer,aile içindeki genel kurallar önceden belirtilirse,çocuk bildiği bir kuralın hatırlatılmasından rahatsızlık duymaz.

Yasakların Mantığı Olmalı
Babanın kız çocuğuna getireceği kuralların gerekçelerinin anlaşılır bir dilde söylenmesi gerekir. "Bilgisayarda oyun oynamak istemeni anlıyorum,ama buna bir kısıtlama getirmeliyiz. 1 saatten fazlası senin için zararlı."gibi.

Konulan Tavır Değişmemeli
Kız çocuğuna kısıtlama getirildiğinde ya da sınır konulduğunda,bu kural her zaman geçerli olmalıdır. Alınan kararlann ruh haline göre değiştirilmemesi gerekir. Bugün yapılmasına izin verilen bir davranışa yarın göz yumulması,çocuğun kuralları öğrenmesinde güçlük çekmesine neden olacaktır. Çünkü çocuk kuralların ne zaman uygulanması veya uygulanmaması gerektiğini bilemez. Bu da anne-baba ve çocuk arasında çatışma yaşanmasına neden olabilir. Babanın kararlannda tutarlı davranması,çocuklannın söz dinlemeye daha istekli olmasını sağlar.

Sen İyisin,Dünya Kötü
Günümüz babalannın kızlanna en çok söylediği cümlelerin başında,"Sana kurallar koyuyorum,çünkü dünya kötü!"gelir. Oysa bu tür cümleler,çocuğun çevresine olan güvenini sarsabilir. Babanın kızına,çevreden gelebilecek olumsuz etkilerle neler yapabileceğini ve çözüm yollarını anlatması daha doğrudur. Kız çocuklarının özgüvenlerini geliştirebilmesi,çevreyi tanımasıyla ve bu da bazı sorumluluklar verilerek sağlanmalıdır.

Ders Çalışmak Sorumluluktur
Anaokulundan sonra ilköğretimle birlikte başlayan dersler ve verilen ödevler her zaman eğlenceli olmaz. Aileler böyle bir durumda endişe duygusuyla çocuğa baskı yapmaya başlar. Çocuğa,"Ders çalışmak zorundasın"yerine,"Hepimizin bazı sorumlulukları var. Annen evde (işinde),ben işimde sen ise okuldaki sorumluluklannı yerine getirmeye çalışmalısın"gibi açıklayıcı ve olumlu mesajlar verilmesi doğru olur.

Birlikte Zaman Geçirin
Kız çocuklarının sorumluluğu genellikle anneye bırakılıyor. Oysa çocuğun karşı cinsi tanıması ve İlk tecrübesi baba modeliyle bağlantılıdır. Baba ile yapılan aktiviteler,kız çocuklannın kendine olan güveninin artmasına yardımcı olur. Kızlar için baba figürü,ihtiyaç duyulduğunda ona yardımcı olabilecek bir güç olarak algılanır. Baba ile vakit geçiren veya yakın bir bağ kuran kız çocuğu,kendisini daha güçlü hissedecektir. Baba-kız ilişkisi hem zihinsel hem de psikoseksüel gelişim
açısından önem taşır.

Koşulsuz Kabul Etmeye Çalışın
Bazı babalar kızlannı,kendi isteklerine yanıt veren davranışlanyla kabul ederler. Böyle bir yaklaşım şekli,kız çocuklannın endişe ve korku duygulannı artırabilir. Özellikle kız çocuklannın da kendisini değerli hissetmeye hakları vardır.

Büyümelerine İzin Verin
Türk aile yapısında karşılaştığımız gibi "erkek çocuklara sorumluluk verilmemesi"gibi bir eğilim,gelecekteki yaşamlannda sorunlara yol açabilir. Başlangıçta verilmeyen sorumluluklar bir süre sonra,"Neden yapılmıyor?"diye kızılan davranışlara dönüşebilir. Baba,bu noktada çocuğun kendi başına aldığı kararlann sonüçlannı görmesi için ona olanak sağlamalıdır. Çocuklar ancak böyle "gerçekten"büyüyebilir.

Kendinizle Kıyaslamayın
Çocuğu kendisiyle kıyaslayan baba,hem erkek hem de kız çocuğunun büyük tepkisini alır. Unutulmamalıdır ki aile bireyleri ile çocuk arasında zaman farkı vardır. Babanın çocuğu kıyaslaması,oğlunun kendisini yetersiz ve mutsuz hissetmesine neden olur. Bunun yerine baba,çocuğun farklı yönlerini keşfederek geliştirmesine yardımcı olmalıdır. Çocuğun farklı yönlerini bulabilmek,her zaman kolay olmayabilir. Bunun için büyük çaba gösterin ve asla pes etmeyin.
"Ablan kadar güzel resim yapamıyorsun"yerine,"Renkleri güzel kullanıyorsun."gibi olumlu yaklaşmak daha faydalı olacaktır.

Cinsel Konularda Çekinmeyin
Çocuklar küçük yaştan itibaren cinselliği merak ederler. Bu nedenle meraklannı gidermek için sürekli soru sorarlar. Sorulan soruların yanıtlannın kısa ve çocuğun anlayabileceği düzeyde olması gerekir. Özellikle 7 yaşından sonra çocuklar bu tür sorulan sormaya çekinirler. Bu dönemde baba,erkek çocuğuna,anne de kız çocuğuna yakın olursa bazı soruların sorulabilmesi kolaylaşır. Eğer ebeveynler bu konuda konuşmaya çekiniyorlarsa,çocuk bu bilgileri uygun olmayan başka kaynaklardan öğrenmeye çalışacaklardır.

İnatlaşmaktan Kaçının
"İnatlaşmak"kötü bir davranış değildir. Aynı zamanda da oğlunuzun size karşı istemediği bir konuda direnebildiğini ve kendi kişisel sınırlarını oluşturmaya çalıştığını gösterir. Size karşı bunu yapabilen oğlunuz,başkalanna da,"Hayır"demeyi öğrenmiş olacaktır.

Yeterli Zaman Ayırın
Çocuğun büyüme döneminde bazı sorunlar yaşanabilir. Bu dönemdeki sorunların çözebilmesi için,babadan alacağı destek çocuğu rahatlatacaktır. Ancak bunun için babanın çocukla iletişiminin iyi olması ve ona zaman ayırması gerekir.

Psikolog Ferahim Yeşilyurt

Total
0
Shares
Related Posts

Akciğer Kanserinde PET/BT Avantajları

Akciğer kanserlerinin evrelemesinde; tümör, bölgesel lenf bezleri ve metastaz varlığının değerlendirilmesi, tedaviye başlanmadan önce büyük önem taşıyor.
Total
0
Share