Unutkanlık Yaşlılığın Doğal Sonucu Değildir

Alzheimer Hastalığı, bellekte ve öğrenme, konuşma, akıl yürütme, yargılama, iletişim ve günlük yaşam etkinliklerini sürdürme yetilerinde kademeli olarak yıkıma ve davranışlarda değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır.

Unutkanlık yediden yetmişe hepimizin ortak sorunu. Öyle ki,arkadaşlarımızın isimlerini,arabamızı nereye koyduğumuzu,öğleyin hangi yemeği yediğimizi ya da ocağın altını kapamayı zaman zaman unutabiliriz,ama bir süre sonra hatırlayıveririz. Bu tür basit unutkanlıklar,çoğu kez kısa süreli ive geçicidir ve çok da ciddiye alınmaz. Ancak,yaşla gelen ciddi unutkanlıkların Alzheimer Hastalığı’nın habercisi olabileceği dikkate alınmalı ve hemen bir hekime başvurulmalı. Unutmayın ki,bunama yaşlılığın doğal bir sonucu değildir.

Alzheimer son yıllarda adından sıkça söz edilen bu hastalık,65 yaş ve üzeri insanlarda görülen yaygın demans (bunama) türlerinden biri. Günlük yaşam işlevlerini etkileyecek düzeyde bellek kaybı ve basit kelimeleri bulmada güçlük çekmek Alzheimer’in habercisi olabilir.

Günümüzde Alzheimer

Türkiye’de 300 bin civarında,dünyada yaklaşık 10 milyon Alzheimer hastası olduğu düşünülüyor. Genç nüfusun giderek yaşlanacağı bir ülke olarak Türkiye’de 3040 yıl sonra bu hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağını söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimer hastalığı,günlük yaşamın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen,ilerleyici kronik bir beyin hastalığıdır. Alzheimer’da bir dizi muhtemel etkenler tartışılmakta,fakat hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Kalıtımın hastalıkta rolü kanıtlanmış olsa da bilim adamları bunun bütün vakalarda söylenemeyeceğini belirtmektedirler. Ancak son çalışmalara göre anne veya babası Alzheimer’ a yakalanmış kişilerin hastalığa yakalanma eğilimi,sağlıklı ebeveynlere sahip kişilere oranla,3 mislidir. Hem annesi hem de babası hastalıklı kişilerde bu risk 5 misli artar.

“Hastalığın olmazsa olmaz özelliği unutkanlıktır”

Günlük hayattaki unutkanlıkla yaşlılıktaki unutkanlığın bir tutulmaması gerekir.

Dr. Yaprak Alper

Total
0
Shares
Related Posts

Cep Telefonları Güvenli mi?

Çevresel etkenlerin ne kadar farkında olursak, ne kadar bunlardan uzak durursak kanserin oluşmasını geciktirebilir ya da önleyebiliriz
Total
0
Share