Demans Tanısı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Demans Tanısı

Hafıza kaybı ve diğer demans belirtilerinin birçok nedeni vardır. Bu yüzden tanı için birkaç doktor ziyareti gerekebilir.

Bir kişide bunama olduğuna dair tanının koyulabilmesi için hafıza ya da başka bir bilişsel işlevin gözlemlenmesi gereklidir:

  • Konuşma ve anlama bozukluğu
  • Beceri kaybı
  • Tanıma kaybı
  • Planlama bozukluğu

Aşağıdaki tetkik ve muayenelerin de yapılması tanı için yol gösterici olabilir.

  • Medikal öykü ve fiziksel muayene
  • Zihinsel ve nöropsikolojik testler
  • Beyin taramaları: Beyin dalgaları çizelgesi (EEG), CT ve MRI taraması
  • Laboratuvar testleri: Anemiye bakmak için tam kan sayımı testi, diyabete bakmak için kan glukoz testi, böbrek ve karaciğer işlevlerini kontrol etmek için kan testi, B12 yetersizliğine bakmak için test, alkol ya da uyuşturucu tespit etmek için kan ya da idrar tahlili, beyin enfeksiyonlarını ekarte etmek için beyin omurilik sıvısı analizi, hipotiroidizm ekarte etmek için tiroid ve tiroid uyarıcı hormon düzeyleri analizi
  • Psikiyatrik değerlendirme

Demans Tedavisi

Demans tedavisi, semptomların gelişimini yavaşlatabilir veya en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Kolinesteraz inhibitörleri: Alzheimer ilaçları

Diğer ilaçlar: Demansın spesifik bir tedavisi olmasa da baı belirtiler kontrol altında tutulabilir. Ek tedaviler beyin hasarı için risk faktörlerini azaltmayı amaçlar.

Total
0
Shares
Total
0
Share