Elle Uygulanan Mucize

Sadece ellerle uygulanan bütüncül bir tedavi yöntemidir. Osteopati; vücuttaki problemi sadece ağrı olan bölgede aramaz. Ağrının kaynağını tespit ederek sorunu çözmeye çalışır.

Osteopat Kimdir?

Fizyoterapist ve doktorların katılabildiği,ortalama 5 yıl süren osteopati eğitimini almış kişilerdir. Osteopati eğitimi anatomi ve fizyoloji temellerine dayanır. Osteopat;hastanın osteopatik muayenesini yapar ve bulduğu fonksiyon bozukluklarını osteoaptik tekniklerle tedavi eder. Vücuttaki her türlü dokuda tonus artışlarını ve fonksiyon bozukluklarını tespit ederek hastanın iyileşmesini sağlar. Adale ve sinir sistemlerindeki uyumu,organlarla ve cranial sistemle uyumu geliştirerek,sürdürerek,onararak yapılardaki mekanik dengesizlikleri düzelten osteopatlar tıbbın bütün imkanlarını kullanabilen lisanslı uzmanlardır.

Osteopati Nedir?

Sadece ellerle uygulanan bütüncül bir tedavi yöntemidir. Osteopati;vücuttaki problemi sadece ağrı olan bölgede aramaz. Ağrının kaynağını tespit ederek sorunu çözmeye çalışır. Vücuttaki hareket,dolaşım,sinir sistemi ve organların doğru çalışmasını uyararak vücudun kendini iyileştirme potansiyelini harekete geçirmeye çalışır. Böylece vücutta iyileşme olur. Bu tedavi yaklaşık 140 yıl önce Amerikalı bir doktor tarafından geliştirilmiştir. Amerika’ da ve Avrupa’ da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ostepati;hareket sistemi,visseral sistem (iç organ sistemleri),cranio-sacral sistem,fasialar (vücudun zarları),sinir sistemi ve dolaşım sistemi üzerinde çalışarak,sağlığın devamlılığı için bunların uyum içinde çalışabilmelerini sağlamaya çalışır.

Osteopati WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) tarafından bir teşhis ve tedavi yöntemi olarak kabul görmüştür. Osteopati,anatomi ve fizyoloji esasına dayanır. Vücutta her sistemin birbiriyle uyumlu çalışması gerekir. Bu sistemlerden birindeki aksaklık vücudun genel işleyişini aksatır. Bu da vücutta fonksiyon bozukluklarına neden olur. Bu fonksiyon bozuklukları sonucu ağrı ortaya çıkar. Osteopat bu nedenle bu fonksiyon bozuklularını tespit ederek bunları tedavi eder.

Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

– Hareket ve fonksiyon bozukluklarında,

– Yürüme,denge ve koordinasyon bozukluğunda,

– Sinirsel gerginlikler,stres,gevşeyememe,kronik yorgunluk,uyku sorunlarında,

– Bel,boyun,sırt ağrıları,ense,sırt ve bel adale sorunlarında,

– Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında,

– Skolyoz,kifoz gibi postür bozukluklarında,

– Spastisite,cp gibi nöromüsküler hastalığı olanlarda,

– Ameliyat sonrası ağrı ve yapışıklıkların giderilmesinde,

– Spor yaralanmalarında,

– Hormon bozukluklarının tedavisinde destekleyici olarak,

– Dolaşım sorunları rahatsızlıklarında,( kan ve lenfatik sistem)

– Fibroz,fibrozit,fibromyalji gibi myofasyal ağrılarda,

– Eklem sertliği,kireçlenme gibi artrozik değişikliklerde,

– Eklem blokajları,omurga ve costa blokajlarında,

– Kabızlık,ishal,idrar kaçırma,hazımsızlık,gaz,karın ağrısı,spastik kolon,pitozis ve hazım organlarının fonksiyon bozukluklarında destekleyici tedavi olarak visseral osteopati kullanılır.

– Bebeklerde yutkunma,kusma,kafa şekil bozukluğunda cranio-sakral osteopati kullanılabilir.

– Alerjik ve kronik hastalıklar,akut ağrılar,romatizmal hastalıklarda osteopati destekleyici tedavi olarak kullanılabilir.

Osteopatinin Diğer Tedavilerden Farkı

Diğer tedavilerden en önemli farkı bütüncül olmasıdır. Yani sadece ağrı olan bölgeye tedavi uygulanmaz. Örneğin bir diz ağrısının belden kaynaklandığı tespit edilirse o zaman bele yönelik tedaviler öncelik kazanır. Osteoapti diğer tedaviler kadar sık uygulanmaz. Hastanın şikayetine göre haftada 2-3 seanslık uygulamalar olabileceği gibi bazı problemlerde daha seyrek tedaviler de söz konusu olabilir.
Diğer fark;osteopatik tedavi bütüncül ve nedene yönelik tedaviyi kapsadığı için şikayetlerin tekrarlanması daha azdır.

Osteopatinin Tedavi Süreci

Tedavi sıklığı;haftada 1-2 seans ortalamadır. Toplam tedavinin ne kadar süreceği şikayetin kronikleşmesiyle yakından ilişkilidir. Her bölgeye uygulanması mümkündür. Genel olarak tedavi konusunda;kanama,akut infeksiyonlar v.b durumlarda uygulanmaz. Cerrahi sonrası akut dönemlerde diğer tedaviler gibi dikkatli olunması gerekir.

Fzt. Gülsen Ersözlü

Total
0
Shares
Total
0
Share