Miyop Çocuklar Daha Zeki!

Yapılan pek çok çalışma, çocuk miyopların zeka katsayılarının normal popülasyona göre 7-8 kat daha fazla olduğunu göstermiş. Ayrıca miyop çocukların okul başarısı da daha yüksek bulunmuş. Peki, bu çocuklar neden daha zeki oluyor?

“Uzağı net görememek”olarak tanımlanan miyopi doğuştan olabileceği gibi,erişkinlik çağlarında da başlayabiliyor. 7-16 yaşları arasında başlayan miyopiye ise “okul miyopisi”adı veriliyor. Pek çok bilimsel çalışmada,miyop çocukların zeka katsayılarının (IQ) normal popülasyona göre 7-8 puan daha fazla çıktığı görülmektedir.Yapılan çalışmalarda ailelerde de benzer sonuçlar elde edilmiş. Öyle ki miyop kardeşlerin,olmayanlara kıyasla zeka katsayılarının daha yüksek olduğu ortaya konmuş. Ayrıca miyop çocukların okul başarısı da daha yüksek bulunmuş. Bu istatistikler 2 türlü açıklanabilir:Ya miyopi ile zeka geni aynı kromozomda birlikte kalıtlanıyor ya da daha zeki olanlar okumayla daha çok zaman harcıyor ve gözde miyopi oluşuyor.

Teşhis edilmezse göz tembelliğine neden olabilir!

Ebeveynler ve öğretmenler de gerek çocuğun gözünü kısmasından,gerekse tahtayı iyi okuyamamasından veya televizyonu yakından seyretmesinden göz bozukluğunu tahmin edebiliyor. Ancak sadece tek göz bozuksa,işte bu durum kolayca dikkatten kaçabiliyor ve erken tedavi edilmediği için de göz tembelliğine yol açabiliyor.

Düzenli muayene çok önemli!

Bebeklere 1-1.5 aylıkken çocuk doktoru tarafından “kırmızı refleks testi”denen göz testi uygulanması gerekir,bu testte bozukluk tespit edildiği takdirde çocuğun zaman kaybetmeden bir göz hekimi tarafından muayene ve tedavi edilmesi gerekiyor. Eğer test sonucu normal ise ve gözde dışardan belli olan şaşılık ve beyaz leke gibi durumlar yoksa,çocukların 3 yaşında göz muayenesi olması ideal. Bu muayeneden sonra da çocuğun ilkokul 1. sınıftan itibaren her yıl göz muayenesinden geçmesi gerekiyor. Miyopi tanısı,göz muayenesinde görme seviyesinin tespiti ve göz numaralarının otomatik ölçümü (otorefraktometre) ile konuyor. Ayrıca muayene sırasında göz bebekleri damla ile genişletilerek gözün içine bakılıyor.

11 yaşına dek gözlük,11 yaştan sonra kontakt lens

Miyopi tedavisinde 11 yaşına dek gözlük kullanılması gerekir,bu yaştan itibaren istenirse kontakt lens kullanımına geçilebilir,18 yaşından sonra da lazer tedavisi uygulanabilir. Çocukluk döneminde miyop gözlüklerin sürekli takılması gerekir. Aksi halde numaralar daha hızlı ilerleyebiliyor. Bu nedenle aileler gözlüğün devamlı kullanımını sağlamaya çalışmalı. Önerilen sıklıktaki göz muayenelerini de kaçırmamalı. Kontakt lense geçilmişse,aileler lenslerin kurallara uygun kullanımı konusunda da çocuklarını takip etmeliler.

OKUL MİYOPİSİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yanlış: Miyopi için düşük numaralı gözlük takılırsa numaralar daha az ilerler.

Doğrusu:Gözde mevcut numaralar ne ise ona uygun numara kullanılmalı.

Yanlış: Miyopi için sürekli gözlük takılmasına gerek yok.

Doğrusu:Çocukluk döneminde,doktorun önerdiği gözlükler sürekli takılmalı.

Yanlış:Ergenlik döneminde kontakt lens kullanımı tavsiye edilmez.

Doğrusu:11 yaşından sonra gençler kontakt lens kullanabilir.

Yanlış:Yaş ilerledikçe miyopi azalır.

Doğrusu:Miyopi ilerleyen yaşla birlikte azalmaz.

Doç. Dr. Banu Coşar

Total
0
Shares
Related Posts
Read More

Çocukları Ev Kazalarından Koruyacak Öneriler

Ev kazalarının neredeyse yarısına 0-6 yaş arası çocuklar maruz kalıyor. Üzücü gerçek şu ki; bu kazaların yüzde 58’lik kısmı, ebeveyn ya da çocukla ilgilenen diğer kişiler çocuğun yanında olduğu halde gerçekleşiyor.

Çocuklarda Sinüzit Tedavisi

Bebeklerde ve çocuklarda, paranazal sinüsler erişkinlerdeki hacminde ve şeklinde değildir. Bu da sinüzitlerin özelliklerini değiştirdiği gibi cerrahisini de çok zorlaştırmaktadır.
Total
0
Share