Çocuklarda Görülen Kanser Türleri Yaş Grupları İle Bağlantılı Mı?

Kanser her yaş grubunda görülebildiği gibi bazı kanserler bazı yaş gruplarında özellikle daha sık görülür.

Batılı endüstrileşmiş ülkelerdeki kanser olgularının sadece %2 si çocuklarda görülür. Çocuklarda kanser erişkinlere göre daha seyrek rastlanan bir olgudur. ABD de yapılan istatistiklere göre 1 milyon çocuk başına yılda 150 yeni kanser olgusuna rastlanmaktadır. Yine aynı ülkede kanser çocuklardaki ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer almakta ve tüm ölüm olaylarının %10unu oluşturmaktadır.

Ne Zamandan Beri Çocuklarda Kanser Artış Gösterdi?
Çocuklarda kanser 1980’lerin başlarında hafif bir artış göstermekle birlikte aynı yılların ortalarından bu yana anlamlı artış göstermemiştir. Ancak destekleyici bakım ve tedavi alanındaki ilerlemeler sonucunda çocuklarda kanserden ölme oranı belirgin olarak azalmıştır.
Hangi Kanserler Çocuklarda Daha Sık Görülür?

Lösemiler,lenfomalar ve merkezi sinir sistemi tümörleri çocuklarda kanser olgularının yarısından fazlasını oluştururlar. Kanser erkek çocuklarda kızlardan ve beyazlarda diğer ırklardan daha fazla görülür. Kanser her yaş grubunda görülebildiği gibi bazı kanserler bazı yaş gruplarında özellikle daha sık görülür. Örneğin böbrek üstü bezinden kaynaklanan nöroblastoma,gözün sinir tabakasından çıkan retinoblastoma,böbrekten köken alan Wilms’tümörü yaşamın ilk 4 yılı içinde görülüyorken kemik kanserlerinden osteosarkoma,Ewing sarkoma ve bir lenf bezi kanseri olan Hodgkin lenfoma 10 yaşından büyük çocuklarda daha sık rastlanır.

1 Yaşın Altında Görülen Kanserler

Yumuşak doku ve böbrek üstü bezi tümörleri bir yaş altında an sık görülürken lösemi,beyin tümörleri ve göz tümörleri daha az sıklıkla ortaya çıkarlar. Bir yaşından sonra lösemi ve beyin tümörleri daha sıkken nöroblastom 3. sırada yer alır. Böbrek tümörleri,lenfomalar (lenf bezi kanserleri) yumuşak doku tümörleri ve nöroblastom daha sonra sıralanırlar.

Prof. Dr. Cengiz Canpolat

Total
0
Shares
Related Posts

Kolesterol ve Beslenme

Yapılan birçok araştırmalar sonucu elde edilen istatistikî veriler koroner kalp hastalığı risk faktörlerinin önceden ortaya konularak tedavilerinin yapılmasının...
Total
0
Share