Kalp Genişler Mi (Dilate Kardiyomiyopati)?

Kalp boşluklarında öncelikle kalbin sol tarafının,bazen de sağ tarafının eşlik ettiği belirgin genişleme ve kalbin kasılma fonksiyonunun azalması durumuna deniyor. Toplumdaki görülme sıklığı yaklaşık 100 binde 30 kişidir.

Belirtileri neler?

Etkilenmiş kişilerde kalp yetersizliği belirtileriher zaman görülmüyor. Çabuk yorulma,halsizlik,nefes darlığı,çarpıntı,bayılma,ciddi ritim problemlerine bağlı olarak ani ölüm,hastalığın herhangi bir döneminde ortaya çıkabiliyor.

Nedenleri neler?

Dilate Kardiyomiyopatiye yol açan pek çok neden var. En sık olarak kalp damar tıkanıklığı ve koroner arter hastalıkları,kalbin kapak hastalıkları,viral enfeksiyonlar,genetik ve kanser tedavisinde kullanılan bazı kemoterapi ve radyoterapi tedavileri bu soruna yol açmıyor.

Tedavisi

Tedavide öncelikle altta yatan nedenler düzeltiliyor. İlk tedavi seçeneğinde betabloker grubu,kalp hızını yavaşlatan ve çoğunlukla hipertansiyon tedavisinde yararlanılan çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Atriyal fibrilasyon denilen ritim problemi varlığında kalbin içinde pıhtı oluşma riski ve bu pıhtının vücudun çeşitli organlarına,özellikle beyne gitmesi ile felç başta olmak üzere organ fonksiyon kaybı belirgin şekilde arttığından,tedaviye farklı ilaçlar eklenebiliyor.

İlaç dışı tedavide ise kardiyak resenkronizasyon tedavisi denilen kalbin değişik segmentlerinin birbiriyle olan uyumunu artırarak,kalbin kasılma fonksiyonunu iyileştirme özelliğinde kalıcı pil uygulaması yapılabiliyor. Kardiyak resenkronizasyon tedavisi özellikle ilaç tedavisine rağmen ileri derecede nefes darlığı yakınması olan hastalarda yarar sağlayabiliyor.

Kalıcı pil uygulaması olarak,kalbin ciddi bir ritim probleminde kalp içinden şok vererek ölümcül ritim problemini sonlandırmak amacıyla kalp içi şoklama cihazı (implante edilebilir defibrilatör -ICD-) yerleştirilebiliyor. Dilate kardiyomiyopatili hastaların yaklaşık üçte biri,ventriküler aritmilere bağlı ani ölümle hayatını kaybediyor. Bu nedenle tedavide ICD yerleştirilmesi çok önemli. Kalp boşluklarında genişleme ile ortaya çıkan mitral kapak yetersizliği,bu hastaların kötüleşmesine etki edebiliyor. Bu durumda cerrahi olarak kapak yetersizliğini azaltmaya yönelik açık kalp cerrahisi ya da anjiyografik yöntemlere benzer şekilde yapılan perkütan klipsleme yöntemleri ve kapak alanını daraltmaya yönelik sistemlerin kalp içine yerleştirilmesi ile hastanın kalp yetersizliği tablosu hafifletilebiliyor. Tedavi için dirençli hastalarda kalp nakli yapılması öneriliyor.

Prof. Dr. Sinan Dağdelen

Total
0
Shares
Related Posts

Genetik Yapı Kalbi Tehdit Ediyor

Kalp hastalıklarına davetiye çıkaran genetik yapınız, hastalığın erken teşhisinde ve tedavisinde uzmanlara yardımcı oluyor. Genetik yapının önemini, genetiği kalp hastalıklarının tedavisinde kullanan uzmanlar anlatıyor.
Total
0
Share