Şizofreni Hakkında Bilmedikleriniz

Şizofreni önemli ruhsal hastalıklardan biridir.

Şizofreni Hakkında Bilmedikleriniz

İnsanı insanlar arası ilişkilerden kopararak kedine özgü içe kapanım oluşturan,düşünce,duygu ve algı bozuklukları ile seyreden,gerçeği değerlendirme yetisini bozan yıkıcı bir hastalıktır. Hastalık süresince zihinsel bir yıkımla entelektüel kapasite azalır. Genelde bu hastalar toplumdan izole olur. İş ve ailesel yaşantılarını sürdüremezler veya çok zorlanırlar. Hastaların gerçeği değerlendirme yetisi bozulur ve kendilerine özgü,gerçek olmayan "psikotik"bir dünyada yaşarlar. Çocukluk gelişim dönemlerinde şizofrenik ebeveynlerden bahsedilmiştir. Hastalar ilkel dönemlere şiddetli bir gerileme (regresyon) gösterirler. Biyolojik çalışmalarda değişik beyin bölgelerinde doku kayıpları saptanmıştır. Dopaminerjik nöronlarda işlev bozukluğu en çok üzerinde durulan neden olmuştur.

Şizofreninin Tedavisi Mümkün mü?

Kalıtım bu hastalığın ortaya çıkışında,hastaların bir grubu için önemlidir. Tedavide sonuçlar çelişiktir. Genelde çok uzun dönemli hatta yaşam boyu ilaç ve psikoterapiler gerekmektedir. Grup ve uğraş tedavileri de tedavi modaliteleri arasına katılabilir. Gerçeği değerlendirme yetisindeki ileri derecede bozulma bu hastaların cezai ehliyeti konusunda tartışmalara neden olur.

Dr. Alp Karaosmanoğlu

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share