Tıkanırcasına Yeme Sendromu (Binge Eating Disorder)

Kişinin, ağzını aşırı doldururcasına abartılı bir şekilde yemek yemesine binge eating hastalığı (BED) denir.

BED olan kişilerde, diğer kişilere oranla çok kısa bir süre içerisinde çok büyük miktarlarda abartılı bir yemek yeme, bu olay sırasına kişinin kendisini kontrol edememe, normale göre daha hızlı bir şekilde yemek yeme, kendini aşırı tok hissedene kadar yemek yeme, kişinin kendisini fiziksel olarak aç hissetmemesine rağmen abartılı bir yemek yeme,diğer kişilerin yanında utanç duydukları için tek başına yemek yeme ve yedikten sonra kendisinden iğrenme ve depresif hissetme söz konusudur. BED’li hastalarda anlamlı olarak daha fazla yemek yeme kapasitesi bulunmaktadır. BED hastalığında, kişi Bulimia Nervozada olduğu gibi aşırı yemek yemekte ancak herhangi bir yöntemle (kusma, laksatif kullanma vb.) aldığı kaloriden vücudunu arındırmaktadır. Binge eating durumu haftada en az 2 kez oluşmakta ve bu durum en az 6 ay sürmektedir. BED, genelde, ağırlık tedavisi gören obez bireylerin %30’un da görülmektedir.

BED tanısı konulan birçok hasta normal vücut ağırlığının üzerindedir ve diyabet, yüksek kan kolesterol düzeyi, kalp hastalığı ve bazı kanser tipleriyle karşı karşıyadır.

Yapılan bir araştırmada BED tanısı konulan hastaların %83’ünün çocukluk çağında kötü davranışa maruz kaldıkları, bunların %59’unun duygusal, %36’sının fiziksel, %30’unun cinsel yönden kötü davranmaya, %69’unun duygusal yönden mahrumiyete maruz kaldıkları rapor edilmiştir. Duygusal yönden kötü davranışa maruz kalan erkek ve kadınlarda vücutlarından hoşnutsuzluk, ileri derecede depresyon ve kendilerine olan özsaygılarında azalma olduğu,cinsel yönden kötü davranılan erkeklerde ise vücutlarından hoşnut olmama durumları ortaya çıkmıştır.

Tedavi

Diyetisyenler tedavide temel yöntem olarak hastanın kendini izleme yöntemini kullanmalıdır. Bu yöntem, hastanın düzensiz yemek yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi, normal besin tüketiminin sağlanması ve bu durumu tetikleyen etkenlerin ortadan kaldırılması temeline dayanır. Hastaya besin seçiminde yardım etmek ve hastanın besinlere ait kurallarını,değerlerini öğrenmek tedavinin en önemli ön koşullarındandır. Besin grupları ve dengeli beslenme hakkında verilen eğitim bireyin alışmış olduğu enerji alımını azaltmak istemesini sağlayabilir. Binge eating hastalığı olan birey şişman olabileceği için obezite tedavisindeki geçerli yöntemler oldukça önemlidir. Uygun bir egzersiz programının hastaya benimsetilmesi tedaviyi kolaylaştırıcı faktörler arasındadır.

Dyt. Aysu Aydın

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share