Akciğer Kanserinde PET/BT Avantajları

Akciğer kanserlerinin evrelemesinde; tümör, bölgesel lenf bezleri ve metastaz varlığının değerlendirilmesi, tedaviye başlanmadan önce büyük önem taşıyor.

Akciğer kanserleri tüm kanserler içerisinde ölüm oran en yüksek olan türdür. PET/BT taraması lezyonun iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu göstermenin yanı sıra hastalığın yayılımı hakkında da bilgi verecektir. Bu bilgiler hastalığın tedavisinde uygulanacak yöntemin seçiminde doktorunuza yardımcı olacaktır.

PET/BT UYGULANMAZSA: İğne biyopsisi uygulanması gerekiyordu. Aynı zamanda lezyonun iyi veya kötü huylu olup olmadığının anlaşılabilmesi için akciğerinden alınan parçanın doku tanısının yapılması gerekecekti. Eğer lezyon kötü huyluysa,uygulanacak bilgisayarlı tomografi sonrası tedavi yönteminin ne olacağına karar verilecekti.

PET/BT UYGULANIRSA:PET taraması,lezyonun iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu gösterecektir. Lezyon iyi huyluysa düzenli akciğer röntgenleriyle değişiklikleri saptamak için hasta izlenecektir. Tarama,aynı zamanda kişiye cerrahi işlem mi yoksa başka bir tedavi mi uygulanacağı konusunda yol gösterecektir.

Sağlık Editörü

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share