Baş Ağrısı Beyin Tümörü Habercisi Olabilir!

Yapılan bir araştırma gelişmiş ülkelerde tüm kadınların %18’inin, erkeklerin ise % 6’sının bir baş ağrısı problemi yüzünden doktora müracaat ettiklerini ortaya koyuyor.

Baş ağrısı şikayeti yaşanıldığında hastalar öncelikle göz,KBB,dahiliye branşlarını geziyorlar. Oysa baş ağrılarının çok küçük bir grubu bu branşlarla ilgili. Doğru teşhis ve tedavinin yolu vakit kaybetmeden baş ağrısı kliniklerine başvurmaktan geçiyor.

Baş ağrısı kadın,erkek herkesin en çok şikayet ettiği sorunların başında geliyor. Öyle ki baş ağrısı şikayeti ile gelen hastaların adedi,genel ağrı şikayeti ile müracaat eden grubun % 40’ını temsil ediyor. Yapılan bir araştırma gelişmiş ülkelerde tüm kadınların %18’inin,erkeklerin ise % 6’sının bir baş ağrısı problemi yüzünden doktora müracaat ettiklerini ortaya koyuyor.

Baş ağrısı sadece fiziksel yorgunluğun da sonucu değil aynı zamanda bazı hastalar için beyin tümörünün habercisi. Bu açıdan baş ağrısını önemsemek ve zaman kaybetmeden gerekli tedaviye başlamak şart.

İşte bu sebepten dolayı birçok hastanede spesifik baş ağrısı üniteleri hizmet veriyor. Baş ağrısı olgusu o kadar yaygın ki,özellikle batı dünyasında pratisyen hekimden başlayan ve dahiliyeci,ortopedi,K.B.B.,oftalmoloji ile devam eden ve nöroloji ile sonlanan bir hekim yelpazesi tarafından görülüp tedavi edilmeye çalışılıyor. Spesifik baş ağrısı üniteleri kuruluyor. Amaç nörolojik bir hastalığı nörolojiden ayırmak olmayıp genel bir kaostan kurtarmaktır.

Baş Ağrısı Tipleri

Baş ağrıları primer ve sekonder olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor. Sekonder tip baş ağrıları beyinde gelişen ve gözle görülebilen makroskopik bir sebebe ya da vücutla gelişen sistemik bir hastalığın göstergesi.

Primer tip baş ağrıları ise makro veya mikroskopik yardıma teşhis metodları ile belirlenemeyen sebeplere bağlı olan baş ağrıları. Bu ağrı tipine migren,gerilim baş ağrısı örnektir. Primer-sekonder ayırımı süratli bir şekilde yapıldıktan sonra en uygun tedaviye karar veriliyor.

Tedavide Önemli Noktalar
Bir baş ağrısının primer tipte olduğunu belirlendikten sonra tedavisi ve takibi genelde uzun bir yaklaşım gerektiriyor. Bu süreç içinde başarıyı yakalamak için dikkat edilmesi gereken ayrıntılar:

  • Hiç müdahale etmeden hastanın bütün anlatmak istediklerini söyleyebilmesi için olan sağlamak.
  • Ayırıcı tanı için önemli olan bilgileri elde etmek için hastaya sorulması gereken bütün soruları sormak.
  • Gerekirse yakınları ile görüşmek.
  • Tam bir nörolojik ve fiziksel muayene yapmak.
  • Gerekirse yan tetkik imkanlarından faydalanmak.
  • Tedavi sürecinin ilk dört hafta süresinde gerektiği kadar hastayı kontrol edebilmek.
  • Verilecek olan ilaç tedavisi veya sevk edilecek yardımcı tedavi unsurları (psikoterapi,biofeed-back,fizyoterapi gibi) hakkında bilgi vermek ve nedenlerini anlatmak

Baş Ağrısı Üniteleri
Baş ağrısı ünitesi başta primer baş ağrıları olmak üzere acil baş ağrısı konusunda hasta sağlığı açısından son derece faydalı bir birim. Öncelikle primer baş ağrısı hastasının direkt olarak baş ağrısı ünitesine sevk edilmesinin zaman açısından bir yararı bulunuyor. Birçok hasta ananevi olarak yanlış yönlendiriliyor. Önce göz,KBB,dahiliye branşlarını geziyorlar. Esasında baş ağrılarının çok küçük bir grubu bu branşlarla ilgilidir. Dolayısıyla doğru teşhis ve tedavi çoğu kez önemli gecikmelerden sonra olabiliyor. Gerektiği taktirde bu branşlara konsultasyon amaçlı yönlendirme yapılıyor tedavi safhasında ise psikiyatri,psikolog,algolog,fizyoterapist devreye girebiliyor ve bunların dördü ile tam teşekküllü bir baş ağrısı biriminin diğer önemli unsurlarını teşkil ediyor.

Sağlık Editörü

Total
0
Shares
Related Posts

Akne nedir? Neden Oluşur?

“Akne” ya da halk arasında sık kullanılan adıyla “ergenlik sivilcesi”, pilosebase ünitenin sık görülen bir hastalığıdır. Akneyi oluşturan faktörler 4 ana başlık altında toplanır.
Total
0
Share