Bebeklerde İnmemiş Testisin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Testis torbalarının inmemesi ileride çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Bu nedenle inmemiş testisin tanısının konulması ve erkenden tedavi edilmesi büyük önem taşır.

Erkeklerde torbalardaki ısı vücut ısısından 2-4 derece daha düşüktür. Bu sıcaklık testisle ilgili yapıların gelişmesi ve normal işlev görmeleri için zorunludur. Vücut içinde bulunan testiste yüksek ısı nedeniyle olumsuz değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler 6. ayda başlamaktadır. Giderek artan yapısal bozukluklar uzun sürdüğünde çocuk sahibi olma yeteneğinin kaybına(steriliteye) kadar varan sonuçlara yol açabilir. Ameliyatla yerine indirilen testisler normal gelişimine kaldığı yerden devam ederler.

İnmemiş testis öyküsü olanlar arasında kısırlık oranı yüksek olmasına karşın,erken yaşta indirilmiş olanlarda bu oranın düşük olduğu bildirilmektedir. İnmemiş testisten kötü huylu tümör çıkma olasılığı da normale oranla 5-10 kez daha sıktır. Ancak genellikle 30-40 yaştan sonra görülmekte olup erken yaşta testisin yerine indirilmesi ile bu oranının azalmadığı bildirilmekte olup konu tartışmalıdır.

Tedavi zamanı:80’li yıllarda;3 yaşına kadar geciktirilen cerrahi tedavi 90’lı yıllarda 2 yaşına ve nihayet 1,5 yaşına kadar inmiştir. Bugün genel eğilim testisi yerine indirme operasyonunun 12 aydan önce,en geç 18. ayda yapmak tarzındadır.

Hormonal tedavi: Günümüzde düşük başarı oranı ve yan etkiler nedeniyle fazla taraftar bulmamaktadır. Ancak bazı yazarlar düşük doz hormon uygulamasının yan etkiler olmaksızın operasyonu kolaylaştırdığını savunmaktadırlar.

Operasyon yine günübirlik cerrahi(daysurgery) tarzında yapılır. Hazırlık fıtıktaki gibidir. Genellikle birlikte fıtık onarımı da gerçekleştirilir. Teknik basitçe testisin torba derisinin altına yerleştirilmesi şeklindedir. Eğer testis erimesi söz konusu ise kalıntıların çıkarılması(ailenin izni ile) gerekir. Hastalar 2 hafta sonra ve 6 ay sonra kontrol edilmelidir.,

Ameliyat sonrası problemler:Deneyimli ellerde bu oran % 5’in altındadır. En sık problem atrofi(testis erimesi)dir. Yara enfeksiyonu,geri kaçma,geç dönemde sperm kanalı tıkanıklığı ve çocuk sahibi olamama diğer problemler olarak sayılabilir.

İnmemiş testis tanısıyla ilgili bilgi için tıklayınız.

Sağlık Editörü

Total
0
Shares
Related Posts

Obezite Nedir?

Obezite, en basit şekilde, sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi yada diğer bir tanımlamayla yetişkin kadınlarda vücut ağırlığının ortalama %30 ‘dan fazla yağ olması, erkeklerde de % 25’ten fazla olmasıdır.
Total
0
Share