Bel Fıtığında Ameliyatı Sonrasında İşe Ne Zaman Dönülebilir?

Nöroşirürji uzmanı olan doktor kesin olarak ameliyata karar vermiş ise, artık ameliyatı geciktirmemek gerekir. Çünkü gecikme neticesinde bazen telafisi imkansız birtakım problemler ortaya çıkabilmektedir.

Tedavi nasıl olmalıdır?

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan bir hastada hastalığın hangi safhada olduğu iyi bir muayene ve ileri tetkik metodları ile net olarak tesbit edildikten sonra tedavi safhasına geçilir. Bundan sonra,pratik olması açısından,hastalar cerrahi müdahale gerekenler ve cerrahi müdahale gerekmeyenler diye iki büyük gruba ayrılabilirler. Bel fıtığı gelişiminin erken dönemlerinde konservatif tedavi adı verilen cerrahi-dışı tedavi metodları uygulanır. Bu safhada,hastaya bütün dünyada ağrı kesici,adale gevşetici ve antienflamatuar ilaçlar verilir. yatak istirahati tavsiye edilir. Fizik tedavi yapılabilir.

Bütün bu prensipler ışığında modern imkanlar kullanılarak hastaların büyük bir kısmı ameliyat harici metodlarla tedavi edilebilir. Prensip olarak cerrahi müdahale son çare olarak düşünülmelidir. Ancak hastalık ilerlemiş ve yapılan muayenede bazı şartlar teşekkül etmiş ise [ki bu şartlar uluslararası Nöroşirürji camiası nezdinde genel kabul görmüş ve klasik kitaplara kadar geçmiş kriterlerdir;o zaman ameliyat kararı verilir. Bu kararı verirken cerraha klinik muayenenin yanında teknolojik olarak gelişmiş radyolojik görüntüleme cihazları da olmalıdır.bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme

Cerrahi tedavi

Nöroşirürji uzmanı olan doktor kesin olarak ameliyata karar vermiş ise,artık ameliyatı geciktirmemek gerekir. Çünkü gecikme neticesinde bazen telafisi imkansız birtakım problemler ortaya çıkabilmektedir. Buna karşılık zamanında yapılan,uygun ve yeterli bir cerrahi müdahale hasta ömür boyu rahat ettirebilmektedir.günümüzde en makul gören ve en iyi sonuçların alındığı yöntem mikrodiskektomi yöntemidir. Çünkü binlerce yıl önce söylenmiş bir tedavi prensibi olan "Öncelikle hastaya zarar vermemeliyiniz"sözü bugün geçerlidir. Lomber disk operasyonlarında dar derin bir sahada,üstelik de sinir kökleri gibi çok hassas yapıların çevresinde cerrahi girişim sürdürüldüğü için görüntüyü büyüterek (mikroskobik) çalışmanın yanında sahanın iyi aydınlatılması da önem arz eder. Böyle olunca sinir elemanları ve çevre dokular görüntü alanına büyütülmüş ve mükemmel bir şekilde aydınlatılmış olarak gelmekte daha emniyetli,temiz ve estetik,daha başarılı hasta için kolaylıklar arzeden bir cerrahi ortaya çıkmaktadır. Böyle bir cerrahi girişim sonrasında hastaların günlük normal aktivitelerine kavuşmaları da daha kısa sürede olmaktadır.6 saat sonra mobilizasyon 24 saat içinde taburculuk 4 haftada işe dönme vs.

Dr. Cengiz Çavumirza

Total
0
Shares
Related Posts

Birçok Besin Sizin Düşmanınız Olabilir

Besin alerjisi, herhangi bir besinin bağışıklık sistemi tarafından yanlışlıkla yabancı olarak tanınıp buna karşı değişik mekanizmalarla reaksiyon oluşması ve klinik belirtilerin ortaya çıkmasıdır.
Total
0
Share