Çocuğunuzun Sağlığını Korumak

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde her gün 133 bebek yaşamını kaybediyor. Bebek ölümlerin önlenmesi ve çocukların sağlıklı büyümeleri için koruyucu sağlık hizmetleri büyük önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde her gün 133 bebek yaşamını kaybediyor. Bebek ölümlerin önlenmesi ve çocukların sağlıklı büyümeleri için koruyucu sağlık hizmetleri büyük önem taşıyor.

Ülkelerin sağlık hizmetlerinin niteliği koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payla doğru orantılı olarak kabul ediliyor. Ancak ülkemizde sağlık bütçesinden koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın oranı son derece düşük olduğu biliniyor.

Koruyucu sağlık hizmetleri özellikle çocuk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın verileri koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersizliğinin başta olduğu birçok faktör yüzünden ülkemizde her gün 133 bebeğin yaşamını kaybettiğini gösteriyor.
Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığını korumaya yönelik sağlık hizmetleri,hastalıklara bağlı ölüm ve sakatlıkları önleyebildiği gibi zahmetli ve masraflı tedavi gereksinimlerini de azaltmaktadır.

Sağlıklı çocuk izlemi:Çocuğun yaşına uygun ruhsal,fiziksel ve akıl gelişiminin belirli aralıklarla tıbbi denetimden geçmesi ve ailenin bu konuda bilinçlendirilmesidir.

Tarama: Henüz belirti vermemiş hastalıkların erken tanısı ve daha başarılı tedavisine olanak sağlayacak tıbbi testlerin yapılmasını içerir.

Aşılama:Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazandırmak için düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken sağlık hizmetidir.

İlk sağlık kontrolu (Doğumdan sonra 5-15.gün)

Hastanede veya evde yapılabilir.

Sağlıklı çocuk izlemi :Anne ve babanın bebek beslenmesi ve bakımı konusunda ilk eğitim bu kontrolle başlar. Başlıca konular:

Tarama: İlk 2 haftada yapılacak taramalar yaşam boyu beden ve akıl sağlığı yönünden çok önemlidir:

Hipotiroidi: Bir iç salgı bezi olan tiroidin az çalışması sonucu gelişen bir hastalık olup erken tanı ve tedavi büyüme,gelişme ve zeka geriliklerini önler.

Fenilketonüri: Zeka geriliği ile seyreden bir metabolik hastalık olup erken tanı ile tedavi edilebilir.

Kalp hastalıkları:Doğumsal veya kollesterol yüksekliği ile ortaya çıkan kalp hastalıklarını belirler.

Görme işlevi: Doğumsal katarakt ve Retinoblastom (göz tümörü) açısından yapılır.

İşitme işlevi:Doğumsal malformasyonlar,metabolik veya enfeksiyon hastalıkları açısından değerlendirilir.

Gelişimsel kalça displazisi:Doğumsal kalça çıkığı araştırılır.

Aşılama: Özel koşullar hariç ilk 2 haftada aşılama yapılmaz

1-6 ay kontrolleri

Sağlıklı çocuk izlemi:Aylık kontroller şeklinde yapılır

Anne sütü

 • Anne sütü ile beslenme
 • Anne sütü yoksa yerini alacak beslenme (hazır sütler)
 • Vitamin desteği (Dvit)
 • Göbek bakımı
 • Vücut temizliği (günlük banyolar,ağız bakımı,alt temizleme teknikleri)
 • Uyku düzeni
 • Sağlıklı giyim
 • Bebek odası (ısı,düzen,manyetik kirlenme ve sigarasız ortam)
 • Vitamin desteği
 • Vücut temizliği
 • Uyku düzeni
 • Sağlıklı giyim
 • Bebek odası
 • Büyümenin değerlendirilmesi (Ağırlık,boy,baş çevresi ölçümleri)
 • Motor gelişme (Başını tutma,dönme,oturma)
 • Akıl ve duygusal gelişme (Çevre ile ilgi,kişi ve eşya tanıma,olumlu veya olumsuz sesli tepki verme,vücut dili,aile üyelerinin tutum ve davranışları
 • Ailenin kazalar ve şiddet konusunda bilinçlendirilmesi

Tarama:1-6 ay arası belirtilen aylarda yapılır

Görme işlevi: Katarakt,doğumsal malformasyon sendromları ve Retinoblastom için her ay,şaşılık için 3.aydan sonra

İşitme işlevi: Her ay

Doğumsal kalça displazisi:Her ay

Genital bölge: Anormal yapı,inmemiş testis her ay

Kan sayımı: Özellikle demir,folik asit eksikliği veya diğer

kansızlıklar için 2- 6. ayda

Aşılama:1-6 ay çocuklarda koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli ve yoğun programıdır.

7 ay-1 yaş kontrolleri

Sağlıklı çocuk izlemi:3 ay aralarla yapılır. İlk 6 ayda yapılanlara ek olarak:

Anne sütü ve ek besinler

Vitamin ve mineral desteği (Dvit,demir,flor)

Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi

Mama sandalyesi

Bebekle konuşma,resimli kitaplarla ve basit oyunlarla akıl geliştirme

Oyuncak seçimi

Diş çıkarma ve ağız sağlığı (Dişlikler,diş jelleri)

Sık görülen hastalıklar ve çevre kirliliği (hijyen,sigara,manyetik alan) hakkında ailenin bilinçlendirilmesi

Motor gelişme (Oturma,dönme,yuvarlanma,emekleme,sıralama,yürüme)

Tarama:

Görme işlevi (Her kontrolde)

İşitme işlevi (Her kontrolde)

Genital bölge (Her kontrolde)

Gelişimsel kalça displazisi ( Her kontrolde)

Kurşun zehirlenmesi (9.ayda kan kurşun düzeyine bakılarak)

İdrar yolu enfeksiyonu (9.ayda idrar tetkiki,gerektiğinde kız çocuklarda her kontrolde)

Tüberkülin testi (Vereme karşı bağışıklık araştırılması 1 yaşında)

1-2 yaş kontrolleri

Sağlıklı çocuk izlemi:3 ay aralarla yapılır.

Anne sütü ve ek besinler

Vitamin ve mineral desteği

Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi

Kendi kendine yemek yeme

Uyku düzeni

TV izleme (2saatten fazla izlenmesi davranış bozukluğu ve dil gelişmesinde gecikme)

Kazalar ve zehirlenmeler (ilaç,yabancı cisim)

Çevre kirliliği

Ayakkabı seçimi

Oyuncak seçimi

Tarama:

Görme işlevi:Her kontrolde

İşitme işlevi:Her kontrolde

Genital bölge:Her kontrolde.İnmemiş testisler 18.ayda operasyona verilir

Kurşun zehirlenmesi:2.yaş

Tüberkülin testi:2.yaş

Kan sayımı:2.yaş

İdrar:2.yaş

3-5 yaş kontrolleri

Sağlıklı çocuk izlemi:Yılda bir kez yapılır

Beslenme

Büyüme gelişme değerlendirmesi

Vitamin ve mineral desteği

Kan basıncı ölçümü

Uyku düzeni

Kişisel temizlik (el yıkama,diş fırçalama,gözetim altında günlük banyo)

Tuvalet eğitimi

Akıl gelişmesi (Adını soyadını,adresini ve telefonunu söyleyebilmeli)

Arkadaşlık ilişkileri,yuva-ana okulu ve disiplin konuları tartışılmalı

Yabancılarla ilişki ve oyun ortamları denetlenmeli

Çocuğa ev işlerinde sorumluluk verilmeli

Cinsellikle ilgili meraklar

Kazalardan önleme

Çevre kirliliği

TV izleme

Tarama:

Görme işlevi:Her yıl

İşitme testleri:Her yıl

Tüberkülin testi:3.ve 5.yılda

Kan sayımı:5.yılda

Dışkıda parazit:5.yılda

Diş muayenesi:3.ve 5.yılda

6-10 yaş kontrolleri:

Sağlıklı çocuk izlemi:2 yılda bir yapılması yeterlidir.

Beslenme (Kahvaltı ve süt içme alışkanlığının yerleşmesi,çay ve kolanın kısıtlanması,dengeli beslenme)

Vitamin ve mineral desteği (Gerekli koşullarda)

Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi

Uyku düzeni

Kan basıncı kontrolleri

Kişisel temizlik

Okula uyum

Kitap,dergi,gazete okuma

Günlük yaşamı aile ile paylaşım

Kardeş,arkadaş ve akraba ilişkileri

Spor ve sanatsal aktiviteler

TV izleme ve bilgisayar aktiviteleri (En çok 2 saat)

Çevre kirliliği

Tarama

Görme işlevi:Her kontrolde

İşitme işlevi:Her kontrolde

Diş muayenesi:Her kontrolde

Tüberkülin testi:6.ve 8.yılda

Skolyoz (Omurga eğriliği) açısından değerlendirme

11-18 yaş kontrolleri

Sağlıklı çocuk izlemi:İki yıl aralarla yapılır

Beslenme (Dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılmalı,“Fast food”,kola,çay kısıtlanmalı)

Vitamin ve mineral desteği ( Hastalıklardan iyileşme dönemi,aşırı adet kanamaları ve gerekli diğer koşullarda)
Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi

Püberte (Bluğ çağı) nedeni ile ortaya çıkan bedensel ve psikososyal değişim yönünden çocuk desteklenmelidir

Kan basıncı

Sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması (Beslenme,spor ve sanatsal uğraşlar,çevre kirliliği,kötü alışkanlıklar-sigara,alkol,uyuşturucu,uyarıcı,gece hayatı,olumsuz arkadaşlıklar)

Kişisel temizlik

Sosyal ilişkiler ve soyut düşünce yeteneğinin geliştirilmesi

Kendini ve çevresini olumlu değerlendiren ve kendine güvenen bir birey olarak yetişmesi

Gelecek planları (Orta ve yüksek öğrenim hazırlıkları)

Kültürel etkinlikler (Kitap,dergi,gazete,sinema,tiyatro,konser)

TV izleme ve bilgisayar uğraşları

Cinsel bilgilerin doğru kaynaktan alınması

Tarama:

Görme işlevi (Her kontrolde)

işitme işlevi (Her kontrolde)

Diş muayenesi (Her kontrolde)

Tüberkülin testi (12,14,16 yaşlar)

Kan sayımı (12 yaş,kızlarda her kontrolde)

İdrar (12yaş)

Kolesterol (12yaş)

Kızlarda jinekolojik degerlendirme (Her kontrolde)

Ülkemizde uygulanan güncel aşılama programı

2.ay DTB (Difteri,tetanoz,boğmaca karma aşısı)

OPV (Çocuk felci )

BCG (Verem)

Hib (Menenjit,zatürre)

3.ay DTB

OPV

Hib

HBV (Btipi sarılık)- gerekli koşullarda daha erken yapılır

4.ay DTB

OPV

Hib

HBV

9.ay Kızamık

HBV

15.ay MMR (Kızamık,kabakulak,kızamıkçık)

18.ay DTB

OPV

4-5 yaş DTB

OPV

6-7 yaş BCG

MMR (Kızamık,kabakulak,kızamıkçık)

10-12 yaş dT (difteri,tetanoz)

OPV

Hepatit A (A tipi sarılık) (2 yaşından sonra isteğe bağlı olarak yapılabilir)

Suçiçeği (1 yaşından sonra isteğa bağlı olarak yapılabilir)

Sağlık Editörü

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share