Endoskopi Kanserde Erken Tanı İçin Gereklidir

Endoskopik muayene; yemek borusunda oluşan değişiklikler (tahriş, ülser, darlık, Barrett özofagusu gibi durumlar saptanır, gerekirse biyopsi (küçük parça) alınıp histapatolojik (mikroskop altında inceleme) olarak incelenerek kesin tanı konabilir.

Endoskopi;Endoskopik muayene;yemek borusunda oluşan değişiklikler (tahriş,ülser,darlık,Barrett özofagusu gibi durumlar saptanır,gerekirse biyopsi (küçük parça) alınıp histapatolojik (mikroskop altında inceleme) olarak incelenerek kesin tanı konabilir. Endoskopi tamamen esnek ince bir borunun hekim tarafından hastanın ağzından yemek borusu,mide ve onikiparmak barsağına ilerletilerek bu kısımların ışıklı ve kameralı olarak göz ile incelenmesine verilen isimdir. İşlem sırasında çoğu kere mide ve yemek borusundan parça alınarak patolojinin desteği sağlanır ve teşhisin kesinleştirilmesinde bu destek çok önemlidir. Parça alınmasının riskli olduğu ve başta kanser olmak üzere hastalıkların yayılacağı fikri KESİNLİKLE yanlıştır.

Son yıllarda geliştirilen başarılı anestezi teknikleri sayesinde işlem kolayca ve acısız olarak yapılabilmektedir. Tarafımızdan yapılan bir çalışmada endoskopi yapılan olguların %96’sı tekrar endoskopi yaptırmaktan çekinmeyeceklerini belirttiler ve hastaların %98’i endoskopiyi rahat bir işlem olarak tanımladılar.

Barrett Ne Demektir?

Endoskopi Barrett denilen durumu erken yakalamak amacıyla yapılır. Barrett;uzun süreli reflü nedeniyle hasarlanan yemek borusu hücrelerinin ince veya kalın barsak hücrelerine dönüşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum bir kanser öncüsü olarak kabul edilir ve bu tür hastalar kontrol takiplerine alınır. En çok 50 yaşını geçmiş ve 5 yıldan uzun süredir reflü yakınması bulunan erkeklerde görüldüğünden bu gruptaki kişilerin hayatlarında bir kere endoskopi yaptırmaları önerilmektedir. Reflü nedeniyle endoskopi yapılanların sadece %1-2’sinde yemek borusu hücrelerinin barsak hücresine değişimi (Barrett özofagusu) oluşur ve bu zeminde kanser riski vardır.

Prof. Dr. Murat Saruç

Total
0
Shares
Related Posts

Kalp Ameliyatı Sonrası Kanamalar Genlere Bağlı

Kan damarlarında pıhtılaşma ve kasılmayı kontrol eden genlerde belirli farklar bulunmasının hekimlerin kalp ameliyatı sonrasında kanama riskini belirlemelerinde yardımcı olabileceği ileri sürülüyor.
Total
0
Share