Gen Nedir?

Genler, kalıtımın kimyasal formlarıdır. Benzerliklerimiz ve farklılıklarımızla ilgili temel anahtarlardır. Genler düzgün çalışırsa vücudumuz normal olarak gelişir ve işlevlerini yerine getirir.

Gen nedir?

Genler,kalıtımın kimyasal formlarıdır. Benzerliklerimiz ve farklılıklarımızla ilgili temel anahtarlardır.

Genler düzgün çalışırsa vücudumuz normal olarak gelişir ve işlevlerini yerine getirir. Ama eğer tek bir gen ve hatta tek bir genin çok küçük bir parçası bile değişime uğrarsa (mutasyon),bunun etkisi çok dramatik olabilir:deformiteler,hastalıklar ve hatta ölümle sonuçlanabilir.

Son 20 yılda şaşırtıcı yeni teknikler bilim adamlarına genlerin çalışmaları ve hastalıklarla ilşkileri konularında büyük imkanlar vermişlerdir. Her gün artan bir şekilde araştırmacılar hastalıklara yol açan spesifik gen değişikliklerini yani mutasyonları tanımlamaktadırlar. Gen mutasyonlarını saptayan testler hastalıkları saptamakla kalmayıp bazı durumlarda hastalık daha ortaya çıkmadan olacakları öngörmemizde yardımcı olmaktadırlar.

Bu yeni gelişmeler hem umutları artırmakta hem de endişeleri artırmaktadır. Bir yandan prediktif genetik testler erken tanı veya hastalığın önlenmesi yoluyla binlerce yaşamı kurtarma olanağı sağlarken diğer yandan test sonuçlarının anlamları sadece birey ve aynı genetik kanunları paylaşan akrabalar için değil,tüm toplum için de büyük anlamlar taşımaktadır.

Gen’in DNA ile İlşkisi Nedir?

Genler,DNA’nın işlevsel altbirimleridir. DNA,hücrenin ihtiyacı olan tüm proteinlerin yapımı için bütün bilgiyi taşıyan kimyasal bilgi bankasıdır. Her gen,tek bir proteini kodlar. Değişik genler,değişik hücrelerde aktiflenerek hücreye özgü karakter veren değişik proteinleri yaparlar.


Genler nasıl çalışır ?
Bütün hücrelerimizde aynı DNA bulunmakla beraber her gen her hücrede aktif değildir. Yani hücreler genleri seçerek kullanırlar. Bazı genler temel hücre fonksiyonları için kullanılır ve bu yüzden tüm hücrelerde aktiftir. Bazı genler ise embriyonun erken gelişme dönemlerinde rol oynayıp sonra sonsuza dek inaktif kalırlar. Diğer bazı genler ise hücrelere özgün karakterleri veren proteinleri kodlayarak örneğin bir beyin hücresinin kemik hücresinden farklı olmalarını sağlarlar. Normal bir hücre tam ihtiyaç duyduğu zamanda,ihtiyacı olan genleri aktive ederek diğer genleri susturur.

Kaynak:
www.acibademgenetik.com

Doç. Dr. Mustafa cengiz Yakıcıer

Total
0
Shares
Related Posts

Omuzda sıkışma sendromu

Omuz eklemini hareket ettiren rotator kaf kaslarının (supraspinatus, infraspinatus, teres minör, subskapularis) sıkışmasına bağlı, omuzda ağrının ortaya çıkması olarak tanımlanır.
Total
0
Share