Kanser Hücreleri Radyoaktif Şeker Sayesinde Tespit Ediliyor

PET/BT yöntemitle bazı hastalıkların erken teşhisi konabiliyor. Bu yöntem hastalığın hangi aşamada olduğunu tespit etme anlamında da çok etkili.

PET/BT çalışmalarının %90’ından fazlasında,Flor-18 ile işaretli bir radyoaktif şeker olan floro-dezoksi-glikoz yani FDG kullanılır. FDG vücut içinde normal,yani radyoaktif olmayan glikoz nasıl davranıyorsa aynen öyle davranır. Kanser hücresinin metabolizmasının normal hücrelere oranla artmış olduğu,dolayısıyla şeker kullanımlarının da artmış olduğu çok eskiden beri,1930’lardan beri bilinmektedir. Ayrıca,kanser hücrelerinin habaset derecesi arttıkça glikoz kullanımları da artmaktadır. Böylece,bizim verdiğimiz radyoaktif glikoz,kanser hücreleri tarafından çok yoğun bir biçimde tutulur. Bu yoğun tutulum alanları,PET tarayıcıda kolaylıkla tespit edilir. Böylece tümör dokusu görüntülenmiş olur.

PET/BT,kanser hastalarının tanısında ve tedavilerinin planlanmasında artık standart bir yöntem haline gelmiştir. Dolayısıyla,büyük oranda,yaklaşık %95 oranında onkolojik vakalarda kullanılmaktadır. Ayrıca,kalp hastalıklarında,epilepsi,Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik vakalarda da PET/BT kullanılmaktadır.

PET/BT görüntülerini değerlendirmek için bir yöntem var mı?

PET/BT görüntüleri hem görsel hem de sayısal olarak değerlendirilebilmektedir. Daha çok görsel değerlendirme yapmaktayız. Ancak,hem belli bir sayısal değerin habaset (malignite) açısından önem taşıması,hem de daha önce çekilmiş filmleri objektif olarak karşılaştırmak için,standard tutulum değeri dediğimiz,kısaca SUV değeri dediğimiz sayısal bir parametre kullanmaktayız. Genel olarak SUV’daki 2.5’dan büyük değerler habaset açısından anlamlı olarak kabul edilmektedir.

Özellikle hangi tip kanserlerde PET/BT kullanımı tavsiye edilmektedir?

Hemen hemen tüm kanserlerde belli endikasyonlarla PET/BT kullanılabilir. Ama özellikle baş boyun tümörleri,lenfomalar,akciğer kanseri,meme kanseri,kolorektal kanser,malign melanoma,özofagus,mide,tiroid,pankreas kanserleri ve jinekolojik kanserlerde kullanılır. Fakat,prostat kanseri ve müsinöz tipte kanserlerde pek yararlı değildir.

Doğruluk oranı nedir?

Genel olarak PET/BT’nin doğruluk oranı yüzde 95 ile 98 arasında değişmektedir. Onkoloji vakalarında PET/BT,tek başına diğer görüntüleme yöntemlerinin birlikte kullanımına eşit veya daha yüksek bir doğruluğa sahiptir.

PET/BT’nin erken tanıda önemi nedir?

PET/BT ile pek çok hastalığı başlangıç aşamasında yakalama imkanı bulunmaktadır. Henüz yapısal bozuklukların oluşmadığı dönemde gelişen metabolik değişiklikler ve yaklaşık 6 mm’den büyük metabolik olarak aktif tümörler kolayca saptanabildiği için bu yöntem erken tanıda çok önemlidir.

Prof. Dr. Mustafa Kibar

Total
0
Shares
Related Posts

Mevsimsel Alerjik Rinite Neden Olan Alerjenler

Alerjen olarak tanımlanan maddelere karşı duyarlılığı olan bir kimsede, alerjen ile karsılaşma sonrasında burunda başlıca akıntı, hapşırık, kaşıntı ve tıkanıklık şeklinde yakınmaların oluştuğu hastalık tablosu alerjik nezle olarak tanımlanır.
Total
0
Share