Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi Avantajları

Böbreğin üreteroplevik bileşke darlığı ( böbrek kanal darlığı ) olarak bilinen hastalığın cerrahi yolla düzeltilmesi gerekebilir.

Böbrek kanserlerinin cerrahi tedavisinde tümörün büyüklüğüne ve bulunduğu yere bağlı olarak etrafındaki yağ dokusu,böbrek üstü bezleri ile birlikte tümünün çıkarılması (radikal nefrektomi ),ya da böbreğin tümörlü bölümünün çıkartılması (parsiyel nefrektomi) yöntemleri uygulanmaktadır. Yıllardır açık cerrahiyle yapılan bu operasyonlar,günümüzde Robotik Cerrahiyle başarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle Parsiyel Nefrektomi ameliyatında da Vinci Robotik Cerrahi yöntemi,açık veya laparoskopik cerrahiye üstünlük sağlamaktadır. Bu ameliyatta tümörün çıkartılması sırasında böbrek damarlarının geçici olarak tutulması ve kısa bir sürede tümörün çıkartılıp geri kalan böbrek dokusunun dikilmesi gerekir. Bu ameliyatlar günümüzde karın boşluğuna küçük kesilerden girmek suretiyle da Vinci Robotik Cerrahi yöntemiyle yapılabilmektedir. Uygun hastalarda bu işlemlerin hepsini 12 kat büyütülmüş 3 boyutlu görüntü eşliğinde ve robotun her yöne hareket edebilen mikroaletlerini kullanarak gerçekleştirmek açık veya laparoskopik yönteme üstünlük sağlamaktadır. da Vinci Robotik böbrek tümörü cerrahisi hastaya aşağıdaki avantajları sağlamakta:

 • Daha küçük yara izi
 • Daha az kan kaybı
 • Daha kısa yatış süresi
 • Günlük yaşama erken dönüş
 • Başarılı bir kanser cerrahisi

Robotik piyeloplasti –üreteroplevik bileşke darlıkları cerrahisi

Böbreğin üreteroplevik bileşke darlığı ( böbrek kanal darlığı ) olarak bilinen hastalığın cerrahi yolla düzeltilmesi gerekebilir. Bu durumda uygulanan ameliyata ‘piyeloplasti’denilmektedir. Bu hastalığın nedeni ya böbrek havuzcuğundan üreter borusuna geçişte içeriden olan darlık veya böbreğin alt bölümüne giden ve normalde olmaması gereken bir damarın yaptığı basıdır. Her iki durumda da bu bölgedeki idrar akışını engelleyen durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu tür ameliyatlar karın boşluğuna küçük kesilerden girmek suretiyle da Vinci robotuyla başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle çok sayıda dikiş ve düğün gerektiren bu ameliyat sırasında 12 kat büyütülmüş 3 boyutlu görüntü eşliğinde robotun her yönde hareket eden mikroaletlerinin kullanılması başarı oranını arttırmaktadır. Bu ameliyat türünde da Vinci robotunun hastaya sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Daha küçük yara izi
 • Kan kaybının olmaması
 • Daha kısa yatış süresi
 • Günlük yaşama erken dönüş
 • Açık ve laparoskopik cerrahiye kıyasla daha yüksek başarı oranları

Üroloji’de da Vinci robotu ile yapılabilen diğer ameliyatlar:

 • da Vinci Radikal Sistoprostatektomi ( Kasa bulaşmış mesane kanserinde )
 • da Vinci Üreter reimplantasyonu ( Üreter kanalının mesaneye girişindeki darlıklarda )
 • da Vinci Piyelolitotomi ( İdrar yolu taşlarında )
 • da Vinci Mesane Divertikülektomi ( Mesane divertikülü hastalığında )
 • da Vinci Sürrenalektomi ( Böbrek üstü bezi hastalıklarında )

Prof. Dr. Ali rıza Kural

Total
0
Shares
Related Posts

Besin Hijyen ve Sanitasyonu

Hijyen; tehlikelerin kontrolü ve amaçlanan kullanımı hesaba kayıtlarak, bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli...
Total
0
Share