Sanal Nesil Çocuklarını Neler Bekliyor?

Yeni nesil çocuklar, psikolojik ve fizyolojik olarak teknolojiden nasıl etkileniyor?

Dünyada çok popüler olan teknoloji ve iletişim araçları günlük hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanılmıştır. Bilgisayar oyunları,cep telefonu ve internet kullanımı çocuklar ve ergenler arasında son zamanlarda özellikle son 15 yıl içerisinde hızlı bir artış göstermiştir.

Sayısız faydalarının yanında,bilgisayar gibi teknoloji araçlarının insan sağlığı üzerinde,fiziksel (bedensel),fizyolojik ve psikolojik yan etkileri günümüzde oldukça önem kazanmıştır.

İnternet,cep telefonu ve bilgisayar kullanımı gençlerin araştırma yapmalarını,bilgiye çok çabuk ulaşmalarını ve gelişmelerini sağlayan teknoloji olarak değerlendirilirken aynı zamanda kontrolsüz,aşırı ve bilinçsiz kullanım kaygı ve korkulara neden olmaktadır. Özellikle ergenlik döneminde bilgisayar oyunlarının bağımlılık yapabileceği,ergenlerin hem davranışlarını hem de beyin gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği ile ilgili çeşitli araştırmalar vardır.

Aile kontrolü gerekiyor

Bilgisayar oyunu,internet gezintileri,çocukları ve ergenleri sosyal hayattan giderek uzaklaştırmaktadır. Aşırı internet kullanımı bazı araştırmacılar tarafından diğer bağımlılıklara benzetilmiştir. İnternet başında aşırı zaman harcama,fiziksel aktivitelerde azalma,aile,arkadaş,kişisel sorumlulukları ihmal etme,internete giremediğinde endişe hissetme,sosyalizasyonda,azalma patolojik internet bağımlılığının belirtileri arasında sıralanabilir. Bazı çalışmalarda internet kullanım süresi arttıkça çocuk ve gençlerde yalnızlık,özgüven,sosyal yalıtım,saldırganlık gibi duygusal ve davranışsal sorunların daha fazla görüldüğü,genel sağlık düzeylerinin düştüğü ve depresif belirtiler görülme oranının artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca ergenlik gibi kişinin kimliğinin oluştuğu,gelecek için amaçlarının belirlendiği karmaşık bir dönemde cinsel gelişimlerini olumsuz etkileyecek sitelere kontrolsüz ulaşmak risklidir.

Gençlerin yüzde 90’nı cep telefonu kullanıyor

Bilgisayar oyunları ve internet kullanımı yanında üzerinde durulması gereken diğer bir konu cep telefonu kullanımıdır. Yeni çıkan cep telefonları artık bilgisayar işlevi görmektedir.Yapılan bir çalışmada 11-15 yaş arası gençlerin %90’ı cep telefonuna sahiptir ve bu oran gittikçe artmaktadır. Elektromanyetik kirlilik;yorgunluk,gerginlik,enerji azlığı,karamsarlık gibi yakınmaların nedenleri arasında yer almaktadır. Cep telefonlarında yer alan çeşitli oyunlar son yıllarda oyuncakların yerini almış durumdadır. Artık her yaş grubundaki çocuk ve ergenler cep telefonlarının yeni modelleri,farklı renkleri ile tüketim duygusuna kapılmaktadır.

İnternet kullanımı günden güne artıyor

Ülkemizde internet kullanımı 2005 yılında 14 milyon iken 2007 yılında ise Avrupa internet kullanımının %4.6 ‘sını oluşturmuştur. Günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik olan bilgisayar,internet,cep telefonu kullanımı çocuk ve gençlerde sağlıklı teknoloji kullanımı nasıl olmalı? sorusunu akla getiriyor. Ailelerin,çocuklarını internet,cep telefonu kullanımı konusunda bilgilendirmeleri,tavsiyelerde bulunmaları,yetersiz kaldıkları konularda ise uzmanlardan yardım almaları gereklidir.

Dr. Elçin Orhan

Total
0
Shares
Related Posts

Alzeheimer’ın 10 Belirtisi

Acıbadem Adana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Cem Ortaçbayram, günlük yaşam işlevlerini etkileyecek düzeyde bellek kaybı ve basit kelimeleri bulmada güçlük çekmenin Alzheimer'in habercisi olabileceğine dikkat çekti.
Total
0
Share