Akciğer Kanseri Önlenebilir Bir Hastalıktır

Akciğer kanseri bazen hiç yakınması olmayan bir kişide rutin tetkikler sırasında veya başka bir nedenle çekilen akciğer grafisi ile tespit edilebilir.

Sigara tüketiminin artışı ile birlikte son yüzyılda giderek artan akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür.
Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır,çünkü %90 sigaraya bağlı gelişmektedir. Sigara içicilerde sigara içmeyenlere göre akciğer kanser riski 35-40 kat atmaktadır.Pasif içicilerde (sigara dumanına maruziyet ile) de belirgin risk artışı bildirilmiştir.Geçirilmiş akciğer hastalığına bağlı izler,mesleksel maruziyet(asbest,kadmiyum,nikel,krom),radyasyon,kötü beslenme koşulları akciğer kanser riskini arttıran diğer faktörlerdir.

Akciğer kanseri bazen hiç yakınması olmayan bir kişide rutin tetkikler sırasında veya başka bir nedenle çekilen akciğer grafisi ile tespit edilebilir. Uzun süredir devam eden,tedaviye cevap vermeyen inatçı öksürük en sık başvuru nedeni olabilir .Balgamla kan gelmesi,inatçı ses kısıklığı,göğüs,sırt ve omuz ağrısı(tek tek veya birlikte) gibi yakınmalara halsizlik,iştahsızlık,açıklanamayan kilo kaybı,herhangibir düşme-çarpma olmaksızın kemik kırıkları,başağrısı gibi spesifik olmayan yakınmalar eşlik edebilir.Akciğer kanseri başka bir organ metastazı ile ilk teşhis edilebildiği gibi bazı olgularda başka bir organ kanseri(beyin,böbrek,meme..) de akciğer metastazı ile ortaya çıkabilir.

Klinik değerlendirme sonrasında akciğer grafisi,kan ve balgam testleri görülüp toraks bilgisayarlı tomografisi ile daha sonraki tanı yöntemleri planlanır. Bronkoskopi en önemli tanısal girişimdir. İğne biyopsiler,mediastinoskopi,mediastinotomi,torakotomi gibi girişimlerle;PET-BT,kemik sintigrafisi,beyin MR gibi tetkiklerle,akciğer kanseri tanı ve evrelemesi sağlanır.

Tedavi hastalığın türü ve evresine göre planlanır. Cerrahi,kemoterapi ve radyoterapi protokolleri uygulanır.
Son yıllarda geliştirilen teşhis ve tedavi yöntemleri akciğer kanseri hastalarında yaşam süreleri ve kalitesi üzerinde olumlu katkılar sağlanmıştır.

Sigara içiciler,akciğer grafisi taramaları,balgam sitolojisi taramaları ve hatta BT taramaları ile değil,sigarayı bırakarak akciğer kanserinden ve yanısıra birçok hastalıktan korunabileceklerdir.
 

Dr. Nihal Özşeker

Total
0
Shares
Related Posts
Read More

Kemoterapi

Kemoterapi, güçlü kimyasallar kullanarak vücuttaki hızla büyüyen hücreleri öldüren bir ilaç tedavisidir. Kanser hücreleri çoğu hücrelere oranla çok daha hızlı büyüyüp çoğaldığı için çoğunlukla kanser tedavisinde kullanılır.

Prostat Kanseri için Kriyoterapi Yöntemi

Prostat kanserinde kriyoterapi dahilinde, prostat dokuları dondurulur ve kanser hücreleri öldürülür. Minimal düzeyde invazif bir prosedür olarak kriyoterapi bazen prostat bezinin cerrahi alımının (prostatektomi) alternatifi olarak kullanılır.

Mide Kanseri

Mide kanseri, sindirim sistemi organlarından midenin herhangi bir parçasından gelişebilen bir kanser türüdür. Mide kanserinin oluşumunda beslenme alışkanlıkları önemli bir rol oynamaktadır.
Read More

Demir Eksikliği Anemisi, Kanser Habercisi Olabilir

Aile Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Sami Kartı, özellikle erkeklerde veya menopoza girmiş kadınlarda demir eksikliği varsa öncelikle mide-sindirim sistemindeki gizli kan kayıplarından şüphelenmek gerektiğini söyledi.
Total
0
Share