Cinsel İsteksizlik Yaşam Değişikliklerinden Etkilenebilir

Cinsel istek, yaşam koşulları, ekonomik güçlükler, ilişkide sorunlar, evlenme, boşanma gibi ciddi yaşam değişikliklerinden zaman içinde olumsuz olarak etkilenebilmektedir.

Cinsel İsteksizlik Nedir?
Azalmış cinsel istek bozukluğu,sürekli ya da yineleyici bir biçimde,cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteğinin az olması ya da hiç olmaması durumudur. Cinsel istek,yaşam koşulları,ekonomik güçlükler,ilişkide sorunlar,evlenme,boşanma gibi ciddi yaşam değişikliklerinden zaman içinde olumsuz olarak etkilenebilmektedir. Ayrıca çok sayıda bedensel hastalık,menopoz ve çeşitli tedaviler de azalmış cinsel işlev bozukluğuna yol açabilir.

Mutsuz ve Çatışmalı İlişki Cinsel İsteksizliğie Neden Olabilir
Cinsel isteksizlik ergenlik döneminden itibaren ya da çeşitli nedenlerden dolayı yaşamın herhangi bir döneminde sonrada da ortaya çıkabilir. Örneğin,tutucu ortamlarda yetişmiş,cinsellikle ilgili suçluluk duygularının yüksek ve cinsellikten zevk almalarının ayıp,yasak olarak algılanacağı ortamlarda büyüyen kişilerin cinsel yaşamlarının olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır. Ayrıca mutsuz ve çatışmalı bir ilişki ya da partnere karşı ilgi kaybı da cinsel isteksizliğin psikolojik nedenleri arasındadır.

Cinsel İsteksizlik Kadınlarda Daha Fazladır
Yapılan çalışmalar,azalmış cinsel istek bozukluğunun kadınlarda erkeklere oranla en az iki kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Fakat ülkemizde cinsel istek azlığı nedeni ile hekimlere başvuru sayısı düşüktür. Bunun nedeni kişinin cinsel istek azlığını sorun olarak algılamaması ve cinselliği görev olarak yaşamaları gerektiği bilgileri ile büyütülen kadınların cinselliklerini baskılamış olabileceğidir.

Cinsel isteksizliği olan kadınlarda cinsel uyarılma belirtileri azdır ve cinselliği genellikle kendileri başlatmaz,eşlerini mutlu etmek için haz almasalar da cinselliği yaşarlar. Cinsel isteksizliği olan erkeklerde ise konsantrasyon çabuk yitirilir,sertleşme ve boşalma bozuklukları görülebilir.Cinsel istek ile ilgili özellikle bilinmesi gereken bir başka nokta ise cinsel istek sıklığının normal olup olmadığını belirleyen bir değerin olmamasıdır. Örneğin,eşlerin haftada bir yada ayda bir cinsel isteği varsa ve aralarında uyum içerisindelerse burada önemli olan nokta çiftin istek sıklığının birbirine yakın olmasıdır.

Cinsel İstek Biyolojik,Psikolojik,Kişilerarası,Kültürel ve Çevresel Faktörlerden Etkilenebilir
Özet olarak,azalmış cinsel istek toplumumuzda sık görülen ve çok çeşitli faktörlerden etkilenen bir cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel istek biyolojik,psikolojik,kişilerarası,kültürel ve çevresel faktörlerden etkilenebileceğinden,tedavi etyolojiye göre değişmektedir. Bazen depresyon,anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklara bağlı olarak gelişen cinsel istekte azalma uygun bir psikiyatrik tedavi ile giderilebilir. Bazen de psikojenik kökenli olgularda yada ilişkideki çatışmalar sonucu gelişen olgularda,cinsellikle ilgili değer yargıları,yanlış inanışların tartışılması,temel bilgilendirme gibi cinsel terapi teknikleri ve çift terapisi gerekebilmektedir.

Dr. Elçin Orhan

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share