Çocuğunuzun hastalığını öğretmeninden gizlemeyin

Çocukların hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi için hasta, hasta yakınları ve hekimi ile okul idaresi ve öğretmeninin işbirliği yapması büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarınızın sağlığı için çocuğunuzun öğretmenleriyle işbirliği içinde olun. Özellikle astım,diyabet ve epilepsi gibi rahatsızlıkları olan öğrencilerin durumlarından okul yönetimleri,öğretmenleri haberdar edilmeli.

Bu tür hastalıklarda sigara dumanı,toz ve diğer alerjenlerden sakınma,diyet ve stres gibi çevresel faktörlerin kontrol edilmesi gerekir. Okul idaresi ve öğretmenin gereken tedbirleri alabilmesi için durum açıklıkla anlatılmalıdır.

Velilere okula giden çocuklarının hastalığını gizlememeli,öğretmeniyle paylaşmalı. Astım,diyabet (şeker hastalığı) ve epilepsi (sara) gibi kronik hastalığı olan ve bu hastalıklar veya başka bir nedenle düzenli tedavi alan öğrencilerin sağlık durumlarının,sınıf öğretmeni,rehber öğretmen ve okul idaresi ile paylaşılması gerekir.

Veliler,çocuklarının hastalığını,başlangıç zamanını,aldığı tedaviyi,hastalığın mevcut durumunu,kontrol altında olup olmadığını,nöbet,atak ve kriz gibi acil sorunlar yaşayıp yaşamadığını,acil durumlarda uygulanması gereken ilaç ve tedavileri,hastalığın gerektirdiği önleyici,koruyucu tedbirleri sınıf öğretmenine,rehber öğretmenine,okul doktoruna ve okul idaresine açıklıkla anlatmalıdırlar. Çocuklar da bu paylaşımı bilmeli,yani öğretmeninin durumundan haberdar olduğunu bilmelidirler.

Acil durumlarda çocuğa uygulanacak tedavinin gerektirdiği nefes açıcı gibi ilaçların okulda bulundurulması gerekir.

Çocukların hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi için hasta,hasta yakınları ve hekimi ile okul idaresi ve öğretmeninin işbirliği yapması büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Editörü

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share