Çocukları Dudaktan Öpmeyin!

Genç bir kızın babasını ‘ dudaktan öpmesi’, bilinçdışında var olan karışık duyguların ortaya çıkmasına ve cinsel hayatı üzerinde hatalı kodlamalara yol açabilir.

Çocukken yaşananlar ve paylaşılanlar,çocukların ruhsal gelişimlerini ve ilerideki cinsel hayatlarını şekillendirir. Bu nedenle,baba-kız arasındaki paylaşımlarda bir takım şeylere "özen göstermek"gerekiyor.

YETİŞKİN CİNSELLİĞİNİ ÇAĞRIŞTIRACAK DAVRANIŞLARDAN UZAK DURULMALI!
Freud’un geliştirmiş olduğu oedipus kompleksi (elektra kompleksi) kavramında da,kız çocukları babaya ulaşmak ve onun sevgisini kazanmak için annelerini bir rakip olarak görür. 3-5 yaşlarını kapsayan ve "fallik dönem"adı verilen bu süreçte,kız çocukları babalarını paylaşamaz,paylaşamadıkları gibi sahiplenirler de.

Fallik dürtülerin baskısıyla,bu yaş dönemindeki kızlar yetişkinlerin seks arzusu gibi olmayan,çok daha masum,çocuksu ve saf bir "fallik arzu"ile babalarını arzular,"fallik bağ"adını verdiğimiz bağ ile babalarına bağlanır,hatta babalarıyla evlenmek istediklerini söyler. Bu istek ve arzular,cinsel kimliğin gelişmesi için gerekli normal bir sürecin parçasıdır.
Fallik dönemin sonunda kız çocukları,babalarına karşı hissettikleri arzuları bastırır ve fallik bağlarını çözümler. Çünkü babaya duyulan arzu,annenin sevgisini kaybetme korkusuna yenik düşer. Kız çocuk,anne sevgisini kaybetmemek ve anneyle sağlıklı bir özdeşim kurmak için babasına karşı duyduğu fallik bağdan vazgeçmek zorundadır. Böylece çocuk toplumsal,kültürel düzene girmiş olur ve ensest yasağını içselleştirir.

Ensest yasağının tanınmasıyla kız çocuğu,toplumsal ve kültürel yaşama dâhil olur,doğal güdülerini bastırarak kendi mevcudiyetinin farkına varır. Bu nedenle,fallik dönemde kız çocuklarının baskısız ve görece olarak daha rahat bir süreç geçirmeleri adına,yetişkin cinselliğinde olan cinsel açıdan uyarıcı davranışlardan ve sözlü mesajlardan uzak durulması önemlidir.

Dr. Cem Keçe

Total
0
Shares
Related Posts

Çocuğunuz Yalan Söylüyorsa Ne Yapmalısınız?

Masallarla hayatımıza giren 'yalan' sözcüğü ilk çocukluk günlerimizden itibaren kimi çevrelere göre 'günah' kimi çevrelere göreyse 'hata' olarak öğretildi. Peki, çocuğunuz eğer yalan söylüyorsa siz ne yapmalısınız?

Egzersizle Sigarayı Bırakın!

Sigara bırakıldığı zaman yerine bir egzersiz konulmazsa tekrar başlamak kaçınılmazdır. Egzersiz sigaranın bırakılmasına yardımcı olur.
Total
0
Share