Göğüs Kanseri Tedavisinde Mastektomi Türleri

Mastektomi, göğsün alındığı bir ameliyat türüdür. Geçmişte, göğüs kanserinin standart tedavisi göğsün tamamının alındığı radikal mastektomiydi. Fakat, son 20 yıl içinde gerçekleşen gelişmeler, kadınlara geçmişe oranla daha fazla seçenek sağladı.

Bazı kadınlarda, daha az invazif olan göğüs-koruma terapisi en az mastektomi kadar etkili olabilir. Mastektomi türü ve göğüs kanseri tedavisi bazı kilit unsurlara dayanmaktadır:

  • yaş
  • genel sağlık
  • menopoz durumu
  • tümör büyüklüğü
  • tümörün aşaması (ne kadar yayıldığı)
  • tümörün seviyesi (agresiflik derecesi)
  • tümörün hormon reseptör durumu
  • tümörün lenf bezlerine sıçrama durumu

Aşağıda, günümüzde göğüs kanseri tedavisinde kullanılan çeşitli mastektomi türleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Önleyici Mastektomi Nedir?

Yüksek derecede genetik veya ailevi göğüs kanseri riski bulunan kadınlar bu mastektomi türünü tercih edebilir. Önleyici mastektomi aynı zamanda profilaktik mastektomi adıyla anılır. Ameliyat, tüm göğüs ve göğüs ucunun alınmasıyla tam mastektomi şeklinde uygulanabilir. Veya, göğüs alınarak göğüs ucu tam bir şekilde bırakılır ve ameliyat subkütanöz adını alır.

Araştırmalara göre, yüksek risk bulunduran kadınlarda mastektomi uygulandıktan sonra göğüs kanseri ihtimali %90 oranında azaltılabilir. Bazen, bir göğsüne mastektomi uygulanan kadınlar diğer göğüs için de önleyici mastektomi kararı almaktadırlar. Bu sayede kanserin nüksetme şansı azalır. Bazı vakalarda, her iki göğüs birden alınır. Buna çift mastektomi denmektedir.

Göğüs rekonstrüksiyonu,  önleyici mastektomi sırasında (acil rekonstrüksiyon) veya ameliyattan sonra (ertelenmiş mastektomi) yapılabilir. Göğüs rekonstrüksiyonu sırasında doktor, bir göğüs oluşturmak için sentetik implant kullanabilir veya vücudun farklı bir bölgesinden doku flebi alabilir.

Kısmi Mastektomi Nedir?

Doktorlar, 1. Veya 2. Aşama göğüs kanserine sahip kadınlarda kısmi mastektomi uygulayabilirler. Kısmi mastektomi, göğüs bölgesinde sadece tümörlü kısmın alındığı bir çeşit göğüs-koruma terapisidir. Bu prosedür sonrasında genellikle kalan göğüs dokusuna radyasyon uygulanır. Radyasyon terapisi ile güçlü X-ray ışınları göğüs dokusunu hedef alır. Radyasyon, göğüs bölgesindeki kanser hücrelerini öldürür ve yayılmalarını ya da nüksetmelerini engeller.

Lumpektomi (geniş lokal eksizyon) ile sadece tümör ve tümörü çevreleyen kansersiz dokudan küçük bir parça alınır. Daha sonra yine kanser hücreleri tespit edilirse, cerrah daha fazla doku alabilir. Bu prosedüre  re-eksizyon denilir.

Kısmi mastektominin bir diğer türü kadranektomidir . Bu prosedürde cerrah, tümörü ve bunun dışındaki göğüs dokusunun lumpektomiye oranla daha fazlasını alır.

Bazı vakalarda, kısmi mastektomi sonrası daha fazla ameliyat gerekebilir. Bazen, kanser hücreleri hala göğüs dokusunda mevcut olursa, tüm göğsün alınması gerekli olabilir.

Radikal Mastektomi Nedir?

Radikal mastektomi, göğüs ucu dahil olmak üzere tüm göğsün alınmasıdır. Cerrah aynı zamanda üst deri, göğüs altı kasları ve lenf bezlerini de alır. Radikal mastektomi, daha az ekstrem çeşitlerinden daha fazla etkili olmadığı için günümüzde nadiren uygulanmaktadır.

Daha az travmatik olan ve daha yaygın şekilde kullanılan prosedür ise değiştirilmiş radikal mastektomidir. Bu mastektomi türü ile koltukaltı lenf bezlerinin yanı sıra tüm göğüs alınır. Fakat,  pektoral kaslar dokunulmamış şekilde bırakılır. Göğüs duvarını kaplayan deri alınabilir veya olduğu gibi bırakılabilir. Prosedür sonrasında göğüs rekonstrüksiyonu da uygulanabilmektedir.

Sağlık Editörü

Total
0
Shares
Related Posts

Mamogram

Mamogram göğüs kanseri taramasında kullanılan göğsün röntgen çekimidir. Erken evre göğüs kanseri teşhisinde ve göğüs kanseri ölümlerini azaltma konusunda önemli rol oynar.

Meme Kanseri Nedir?

Kanser türleri arasında Meme kanseri, meme hücrelerinde başlar. Meme kanserinin çeşitli türleri vardır, ama süt kanallarında oluşmuşlarsa ductal…
Total
0
Share