Ruh Halindeki Büyük Dalgalanmalar

Manik depresif hastalık olarak bilinen bipolar bozukluk, mani ve depresyon nöbetlerini içeren bir ruh hastalığıdır.

Manik Depresif/Bipolar Bozukluk

Manik depresif hastalık olarak bilinen bipolar bozukluk,mani ve depresyon nöbetlerini içeren bir ruh hastalığıdır. Hastanın duygu durumu aniden yükselir,ya çok neşeli olur ya da tam aksine çok üzgün ve ümitsiz kalır. Daha sonra hasta eski durumuna geri döner.

Bipolar bozukluk tipik olarak adolesan ya da erken erişkin dönemde başlar ve hayat boyu deva eder.

Hastalığın etkili bir tedavisi vardır ve hastayı boşanma,iş kaybı alkol ve madde kötü kullanımı ve intihar gibi sonuçlardan korur.

Manik depresif hastalık,tedavi edilmezse kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir ve ayrıca diğer ağır hastalıklarda olduğu gibi,bipolar bozukluk da aile fertleri bu durumun etkisi altında kalırlar. Çünkü rahatsızlığın alışılmadık davranış bozukluklarıyla savaşmak zorunda kalırlar.

Bipolar bozukluğun kalıtsal olduğuna inanılır,fakat henüz özel bir genetik bozukluk tarif edilmemiştir.

Bipolar Bozukluğun Belirtileri

Bipolar bozukluk mani ve depresyon nöbetleriyle seyreder,
Manik nöbetin belirtileri:

 • Sinirlilik
 • Aşırı öfke ya da neşe durumları
 • Her zamankinden farklı davranışların bulunduğu dönemler
 • Enerji ve aktivitenin artması,düşünce akışının ve konuşmanın hızlanması
 • Uyku ihtiyacının azalması
 • Hastanın kendi gücü ve yetenekleri hakkında gerçekçi olmayan inanışlara kapılması
 • Cinsel ilginin artması
 • Madde kötü kullanımı,özellikle kokain,alkol,ve uyku ilaçları kullanımı
 • Öfkelendiren ya da her şeye karışan baştan çıkarıcı davranış biçimleri

Depresyon nöbetinin belirtileri:

 • Kendini devamlı üzgün,endişeli hissetme
 • Kötümserlik ve ümitsizlik duygusu
 • Suçluluk ve değersizlik hisleri
 • Günlük aktivitelere ilgi ve isteğin azalması
 • Konsantrasyon ve karar vermede güçlük,unutkanlık
 • Yerinde duramama,sinirlilik
 • Uyku bozukluğu
 • İştah ve kilo kaybı ya da kilo alımı
 • Bedensel bir hastalığa bağlı olmayan kronik ağrı ve geçmeyen bedensel şikayetler
 • Ölüm ve intihar düşünceleri,intihar girişimi

Manik depresif hastalıkta mizaç durumlarını bir spektrum olarak ele almak yararlı olabilir. Bir uçta ağır depresyon diğer uçta da ağır mani bulunur. Tam ortada normal duygu durum vardır.Tedavi edilmemiş bazı hastalarda tekrarlayan depresyonların yanında sadece tek hipomanik atak bulunur ki buna bipolar II denir. Bazen de manik ataklar çok sık olur.

Tedavi

 • Hastanın çoğu tedaviye cevap verirler
 • Bipolar bozukluğu olan hastaların çoğu (çok ağır biçimleri bile),tedaviye cevap verir.
 • Lityum,gerek manik nöbetin tedavisinde ve gerekse koruyucu olarak çok etkili olmaktadır.
 • İlaçlarla beraber psikoterapinin de oldukça faydası vardır.
 • Yardım Bulmak

Bipolar bozukluğu olan bir kişi mutlaka bir psikiyatrist tarafından tedavi edilmelidir. Ruh sağlığı alanında çalışan diğer kişiler,örneğin psikologlar ve sosyal çalışmacılar da tedaviye destek olabilirler.

Yardım Bulunabilecek Yerler

 • Psikiyatri hastaneleri
 • Devlet hastaneleri psikiyatri bölümleri
 • Özel poliklinikler ve muayenehaneler
 • Halk sağlığı organizasyonları
 • Manik depresif hastalığı olan kişilerin genellikle yardım bulmak için de yardıma ihtiyaçları vardır.
 • Kişi genellikle ne kadar hasta olduğunun farkında değildir ya da probleminin nedeninin bir ruh hastalığı olmadığını düşünür.
 • Hasta,ailesinden ve arkadaşlarından tedavi için destek görmelidir. Aile hekimlerine ve pratisyen hekimlere aileyi yönlendirme konusunda büyük görevler düşmektedir.
 • Hasta,ağır bir nöbet geçiriyorsa kendisini ve çevresini korumak ve yakın takip için hastaneye yatırılır,
 • Eğer kişide intihar düşünceleri varsa acil tedaviye ihtiyaç vardır. Uygun tedaviyle intihar düşüncelerinin üstesinden gelinebilir.
 • Hasta bipolar bozukluğun hayatı boyunca devam edeceğini ve hastalığı kontrol altında tutabilmek için uzun süre tedavi olması gerektiğini bilmelidir.
 • Tedavi içindeyken olduğu gibi sonrasında da hastanın desteğe ihtiyacı vardır.
 • Birçok hasta destekleyici grup tedavilerinden yara görür. Ayrıca bu gruplara ailenin diğer fertleri de katılabilirler.

Dr. Alp Karaosmanoğlu

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share