Diyabet Tanı Kriterleri Nelerdir?

Diyabetin klasik belirtilerinin varlığı durumunda, rastgele yapılan kan şekeri ölçümünün 200 mg/dl çıkması. Rastgele ile kastedilen; son yenilen yemeğin zamanına bakılmaksızın gün içerisinde ölçümün herhangi bir zamanda yapılmasıdır. Açlık kan şekeri 126 mg/dl olması. Açlık; en az son 8 saattir kalori alımının olmamasıdır.

Kan şekeri düzeyine göre diyabet iki ana gruba ayrılabilir:

Prediyabet: Kan şekeri ölçüm biçimine göre ikiye ayrılır:

  1. Bozulmuş açlık kan şekeri: AKŞ değerleri >=100 mg/dl -<=125 mg/dl ise bozulmuş açlık kan şekerinden bahsedilir.
  2. Bozulmuş glukoz toleransı:OGTT(oral glukoz tolerans testi) yapılan hastada 2. saat kan şekeri ölçümü >=140 mg/dl -<=199 mg/dl ise bozulmuş glukoz toleransından bahsedilir.

Bu iki kavram her ne kadar hastada diyabet olmadığını işaret etse de, hastanın artmış diyabet ve kardiyovasküler hastalık geliştirme riskine ve diyabetin ortaya çıkmasını engelleyecek ya da en azından geciktirecek önlemlerin alınması gerektiğine işaret ettiği için önemlidir.

Diyabet tanısında kullanılabilecek üç farklı yöntemin olduğunu kabul etmekle birlikte, AKŞ ölçümü uygulanmaktadır. Tanıda hemoglobin A1c ölçümünün kullanılması bugün için önerilmemektedir.

Total
0
Shares
Related Posts

Diyabetik Retinopati

Diyabetik retinopati, diyabetin gözün ağ tabakasını (retina) tutan uzun dönem organ bozukluklarından birisidir. Ağ tabaka görme yollarının başlangıcında yer alır; burada meydana gelen değişiklikler görmemizi çeşitli derecelerde etkileyebilir.
Total
0
Share