Menopozdaki Ruhsal ve Fiziksel Sorunlara Acil Müdahale

Menopoz öncesi dönemde başlayan, 5 yıl sürebilen ruhsal sorunlar, zamanında müdahale edilmediğinde klinik depresyona dönüşebiliyor

Menepoz Psikolojisine Acil Müdahale
Menopozdaki kadınların ruhsal sorunlarının tedavisinde,hormonlar ve antidepresanlar birlikte kullanılıyor. Uzmanlar,kadınlara bu dönemde sosyal ve mesleki kimliklerini de korumalarını öneriyorlar. Kadınların ömrünün üçte birini kapsayan menopozdaki ruhsal ve fiziksel sorunların başarıyla çözümlenmesi,hem bireysel hem
de toplumsal açıdan büyük önem taşıyor.
Menopoza giriş yaşı dünya genelinde 51 iken,ülkemizde bu yaş 46-48 arası kabul ediliyor. Dişiliğin mimari olan östrojen hormonu,aynı zamanda kadınları ciddi sağlık sorunlarından da koruyucu bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden de kadınlar erkeklere oranla sağlık açısından her zaman şanslı sayılıyorlar. Ancak menopoz sonrasında östrojen üretimi olmadığından,kadınlar bu koruyucu etkiden yoksun kalıyor.
Bu erken dönemde görülen şikayetler,kadın yaşamını zorlaştıracak boyutlara ulaşıyor. Nedenler arasında östrojenin kan düzeyindeki azalma ve son zamanlarda progesteron,androjen gibi diğer hormonların da etkisinden söz ediliyor.

Psikolojik Zorluk Yaşayan Kadınlar Menopozdan Daha Çok Etkileniyor!
Psikolojik sorunlar daha önceden düşük benlik saygısı ve yaşantısından yeterince hoşnut olmama gibi psikolojik zorluklar yaşayan kadınlar,menopozdan daha çok etkileniyor. Menopoz,psikolojik olarak çocuk doğurma ve büyütme yeteneğinin kaybı olarak yaşanıyor. Östrojen eksikliği,direkt olarak psikolojik bozulmaya yol açmaz. Bu hormonun azalması ateş basmaları,uyuşmalar,gece ve gündüz terlemeleri,şişkinlikler,baş dönmesi,denge bozuklukları,çarpıntı gibi birçok otonom sinir sistemi yolu ile ifade edilen şikayetlere yol açar. Bunları yaşayan kadın da,duygusal zayıflama,iç sıkıntıları karamsarlık,isteksizlik ve birçok konuda memnuniyetsizlik hali baş gösterebilir.

Ruhsal Sorunlar Klinik Depresyona Dönüşebilir

Her kadında ruhsal sorunlar görülmez. Kadının kişiliği,özgüveni,meşguliyetleri çalışıp çalışmaması ile direkt ilişkilidir. Özgüveni olan,geçirdiği dönem özelliklerini tanıyan,işi gücü,mesleği ve gerçek meşguliyetleri olan kadınlarda ciddi ruhsal sorunlar,başka tıbbi ortaya çıkarıcı nedenler de yoksa,görülmez.
Klinik depresyon riski gerek bedensel gerekse ruhsal bir çok şikayeti bir arada yaşayan kadının bireysel,sosyal,iş yaşantısındaki üretkenliği etkileniyor. Bu durum yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu dönemdeki şikayetlerin menopoza girmeden önceki yıllardan da başlayabilmektedir. Menopoza girdikten sonra 4-5 yıla kadar yaşanabilir. Uzman yardımı gereken durumlarda,yardım alınmazsa ruhsal sorunlar klinik depresyona dönüşebilir. Kadınların öncelikle jinekologlar ve psikiyatristler tarafından bilgilendirilmeleri ve bu dönemin özelliklerinin anlatılması doğru bir yaklaşımdır. Ruhsal sorunlar önce değerlendirilip,depresyon aşamasına gelinip gelinmediğinin tanısı konulur. Destekleyici,özgüveni yükseltici,bu yeni dönemi planlayıcı yaklaşım ve programlar yapılır. Eğer tanı klinik depresyon ise mutlaka ilaç tedavisi gereklidir. En az 6 ay süren bu tedavi yalnız ilaç uygulaması ile olmamalıdır.

Östrojen ve Antidepresanlar Menopozda Depresyon Riskini Azaltır
Kadının benlik saygısını ve özgüvenini yükseltici,destekleyici psikoterapotik yaklaşım gereklidir.Hormon ve antidepresanların ortak kullanımı menopoz döneminde,vücutta eksilen östrojenin yerine konulması olarak tanımlanan HRT tedavileri günümüzde kişinin risklerine göre özel olarak planlanıyor. Yapılan araştırmalarda menopozdaki depresyona girmiş kadınlarda düşük doz östrojen ve antidepresan ilaçların birlikte kullanımının başarılı sonuç verdiği gözlenmiştir.
Hormonların doğal olanları tercih edilmelidir. Antidepresanlarla,düşük doz östrojenin birbirlerinin etkilerini arttırdığını ve kadınların şikayetlerinde düzelme olduğu görümüştür.

Menopoz Döneminde Hayata Dört Elle Sarılın!
Yaşam sevinci,hayata bağlılığını arttırıcı yaklaşım gereklidir. Kadın,hayata dört elle sarılmalıdır. Bugüne kadar görevlerini en iyi şekilde yapmış olmanın huzuruna,yılların deneyimini birikimlerini katmalıdır. Artık kendisi için daha çok zaman ayırmalı ve önceden isteyip de yapamadıkları gündeme gelmelidir. Üretkenliğini,kendisine yaptığı yatırımları hayata geçirmelidir. Sosyal ve mesleki kimliği mutlaka korunmalıdır. Yaşam biçiminde kendisine olan saygısını,üretkenliğini koruyan ve çalışmayı sürdüren kadın artık huzurlu ve mutlu bir döneme geçmiş olmaktadır.
Menopoza girmeden önce alınacak tedbirler içinde en önemlisi,menopoz öncesi tıbbi ve ruhsal hazırlıkların doğru ve yeterli olarak yapılmasıdır. Bu dönemin hayatın normal bir diğer dönemi olduğunu,sadece doğurganlığın sonlandığını ve bunun getirdiği rahatlamayı da hatırlamalıdır. Ayrıca yaşam deneyimlerinin getirdiği bilgilerle duygu ve düşüncelerinde olgunlaşmanın yaşandığı haz verici doyumlu ve özgür bir dönemdir.

Doç. Dr. Ece Orhon

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share